StartUczelniaKalendarium wydarzeńSpotkanie pt. “Prawo do odd...

Spotkanie pt. “Prawo do oddychania czystym powietrzem. W poszukiwaniu efektywnych rozwiązań”

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych wraz z Centrum Rozwoju Kompetencji, Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego są organizatorami spotkania pt. Prawo do oddychania czystym powietrzem. W poszukiwaniu efektywnych rozwiązań. Wydarzenie odbędzie się 29 sierpnia 2023 r. w godz. 9:00-13:30 w budynku Centrum Rozwoju Kompetencji, Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia GUMed (Gdańsk, ul. Dębowa 30) oraz online.

Celem spotkania jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach działań służących zdrowemu powietrzu. Pierwsza część warsztatu zostanie poprowadzona przez dr. Piotra Kuropatwińskiego – wykładowcę i inicjatora zmian społecznych w kontekście zdrowego powietrza w Polsce. Uczestnicy wraz z ekspertami z obszarów ochrony zdrowia i środowiska będą mogli wziąć udział w sesjach stolikowych skupiających się m.in. na:

  • możliwościach utworzenia stref czystego transportu,
  • przyśpieszaniu wymiany pojazdów i urządzeń spalinowych,
  • wdrażaniu działań umożliwiających wypoczynek podczas „wakacji bez spalin”,
  • promocji bezpiecznego dla zdrowia ogrzewania i zdrowego gotowania,
  • wprowadzaniu systemu zachęt pracowniczych do działań mających na celu zmniejszenie emisyjności,
  • wprowadzaniu projektów obywatelskich Gotowi na 55 / Fit for 55.

Przewidziana została również przerwa lunchowa, będąca jednocześnie okazją do dyskusji nt. dobrych praktyk w zakresie zdrowego powietrza.

Udział w spotkaniu wymaga uprzedniej rejestracji poprzez formularz otwarty do 12 sierpnia 2023 r. do godz. 16:00.

Szczegółowe informacje można uzyskać drogą mailową pod adresem center@gumed.edu.pl.

Czas i miejsce:

2023-08-29

9:00-13:30

Centrum Rozwoju Kompetencji, Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia GUMed (Gdańsk, ul. Dębowa 30) oraz online