StartUczelniaKalendarium wydarzeńImmatrykulacja studentów I ...

Immatrykulacja studentów I r. WL

Immatrykulacja studentów I r. studiów polskojęzycznych

26.09.2023 r. godz. 10:00
26.09.2023 r. godz. 13:00
Auditorium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza, AGN

  • kierunek lekarski
grafiki_na_immatrykulacje_kalendarium_WL_1.jpg

27.09.2023 r. godz. 12:30
Auditorium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza, AGN

  • kierunek lekarsko-dentystyczny
  • techniki dentystyczne
grafiki_na_immatrykulacje_kalendarium_WL_2.jpg

Czas i miejsce:

2023-09-26 - 2023-09-27

2023-09-26: 10:00 i 13:00; 2023-09-27: 12:30

Auditorium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza w Atheneum Gedanense Novum (al. Zwycięstwa 41/42, Gdańsk)