Nauka i biznes w GUMed-zie

Nauka i biznes w GUMed-zie

9.09.2009

logo_NiB_www.jpg

Organizacja i rozwój regionalnej sieci transferu wiedzy i informacji dla medycyny, farmacji, biotechnologii i kosmetologii, działającej pomiędzy GUMed, instytucjami otoczenia biznesu – parkami technologicznymi w Gdańsku i Gdyni, a przedsiębiorcami o charakterze lokalnym i ponadregionalnym, to główne cele projektu noszącego skróconą nazwę „Nauka i Biznes”.

Konferencja otwierająca realizację dwuletniego projektu “Wzmocnienie współpracy środowiska naukowego GUMed z podmiotami gospodarczymi o charakterze regionalnym i ponadregionalnym oraz rozwój przedsiębiorczości akademickiej w GUMed”, który otrzymał dofinansowanie UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego odbędzie się 17 września 2009 r. Zgłoszenia będą przyjmowane do 14 września. Więcej informacji na www.naukaibiznes.gumed.edu.pl.