StartUczelniaKalendarium wydarzeńKursy podnoszące kwalifikac...

Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19

kurs.jpg

Zakład Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego organizuje 5 edycji kursu podnoszącego kompetencje zawodowe pracowników kadr medycznych w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych związanych z chorobami zakaźnymi, w tym w szczególności chorobą COVID-19, sfinansowanego w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Koordynatorem krajowym jest Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, która prowadzi zapisy na kurs dla diagnostów z poszczególnych województw. Kurs składa się z 8 trzygodzinnych modułów:

  • hematologia,
  • serologia,
  • diagnostyka molekularna,
  • immunologia,
  • biochemia,
  • mikrobiologia,
  • diagnostyka laboratoryjna cytologia,
  • prawo.

Kursy będą odbywać się w 2-weekendowych cyklach w okresie od 16 września do 26 listopada br. Szkolenie jest bezpłatne, zwracane są koszty dojazdu w obrębie województwa, zakwaterowania dla uczestników z miejscowości oddalonych o więcej niż 50 km od Gdańska. Zapewniony jest posiłek i serwis kawowy.

Zapisy na szkolenia stacjonarne będą otwarte od 1 sierpnia 2023 r.

Rejestracja telefoniczna na szkolenia – szczegóły dostępne na stronie internetowej KIDL: kidl.org.pl – zakładka: Projekt UE oraz w mediach społecznościowych. Dodatkowe pytania należy kierować na adres projekt-ue@kidl.org.pl.

Dodatkowych informacji udziela również dr hab. Agnieszka Jankowska-Kulawy – kierownik Zakładu Medycyny Laboratoryjnej GUMed.

aja@gumed.edu.pl
tel. 58 349 27 70
tel. kom. 604 349 018

Bud. 27, I piętro, pok. 233/234.
W tej lokalizacji znajdować się będzie sekretariat kursu i odbędzie się większość zajęć.Tytuł projektu: Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19

Numer projektu: POWR.07.01.00-00-0002/22

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Wsparcie REACT- EU dla obszaru zdrowia, Działanie 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia

Czas i miejsce:

2023-11-18; 2023-11-26

godziny podawane na bieżąco przez organizatora

Gdańsk