StartUczelniaKalendarium wydarzeńSeminarium nt. międzynarodo...

Seminarium nt. międzynarodowej współpracy hospicjów i jednostek opieki paliatywnej


tło_www_(19).png


Zakład Medycyny Paliatywnej GUMed zaprasza na seminarium dotyczące współpracy międzynarodowej pomiędzy hospicjami i innymi jednostkami specjalistycznej opieki paliatywnej, które odbędzie 3 sierpnia 2023 r. w godz. 10.00-13.00 w sali seminaryjnej w budynku Katedry Medycyny Rodzinnej GUMed.

Podczas spotkania z udziałem delegacji z Johannes Hospiz z Münster (Niemcy) oraz przedstawicieli polskich hospicjów i jednostek uniwersyteckich opieki paliatywnej, dr Andreas Stähli z Akademie am Johannes Hospiz Münster wygłosi wykład pt. Postgraduate education in palliative care in Central Asia, Eastern and South-Eastern Europe. Ekspert opowie o realizowanych projektach, w tym podróżach po krajach Europy Środkowej, Północnej i Wschodniej oraz Azji Centralnej związanych z realizacją badań naukowych w hospicjach. W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele GUMed: dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni – prorektor ds. jakości kształcenia, prof. Monika Lichodziejewska-Niemierko – kierownik Zakładu Medycyny Paliatywnej, dr hab. Maciej Niedźwiecki z Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii.

Program seminarium obejmuje również krótkie wystąpienia zaproszonych gości dotyczące bieżącej sytuacji opieki paliatywnej w Polsce, działalności hospicjów oraz kształcenia w zakresie opieki paliatywnej, a także dyskusję, która ma tworzyć warunki do nawiązania i rozwijania współpracy międzynarodowej pomiędzy jednostkami opieki paliatywnej.

Kontakt do organizatora: lpawlowski@gumed.edu.pl. Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest poniżej.

Doktor Andreas Stähli z Akademie am Johannes Hospiz Münster (Niemcy) realizuje razem z Zakładem Medycyny Paliatywnej GUMed projekt badawczy dotyczący współpracy pomiędzy jednostkami specjalistycznej opieki paliatywnej w regionie europejskim WHO w ramach X Koszyka POB Integrated and palliative care, quality of life, survivorship. Projekt obejmuje badanie kwestionariuszowe skierowane do przedstawicieli hospicjów domowych i stacjonarnych oraz oddziałów medycyny paliatywnej w szpitalach, a także zaproszenie do tworzenia sieci współpracy w ramach projektu The Institute for European Hospice Partnerships.

Czas i miejsce:

3.08.2023

10:00-13:00

sala nr 25 w budynku Katedry Medycyny Rodzinnej GUMed (ul. Dębinki 2, Gdańsk, 1 piętro)