GUMed ponownie w gronie najlepszych polskich uczelni

29.06.2023

ranking_Perspektywy.png

Od dekady Gdański Uniwersytet Medyczny plasuje się w ścisłej czołówce wiodących polskich ośrodków akademickich. Zgodnie z wynikami 24 edycji Rankingu Uczelni Akademickich Fundacji Edukacyjnej Perspektywy GUMed zajmuje 9 miejsce wśród wszystkich uczelni w kraju. Jest też drugą najwyżej ocenioną uczelnią medyczną. Równie dobrze wypada w tegorocznym rankingu kierunków studiów, zajmując odpowiednio 3 pozycję na położnictwie i farmacji, 4 – na kierunku lekarskim, 5 miejsce na lekarsko-dentystycznym i fizjoterapii oraz 6 – na ratownictwie medycznym i zdrowiu publicznym. Wysoką 2 pozycję zajęła biotechnologia prowadzona na Międzyuczelnianym Wydziale UG i GUMed. W grupach kryteriów nasz Uniwersytet plasuje się na 5 miejscu pod względem efektywności naukowej, na którą składają się m.in. liczba publikacji i cytowań uwzględnionych w bazie SCOPUS w latach 2018-2022, rozwój kadry własnej, nadane stopnie naukowe i efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania. Wyniki rankingu ogłoszono podczas uroczystej gali zorganizowanej 29 czerwca br. w Warszawie. W wydarzeniu udział wziął prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki.

prof. Michał Markuszewski
prof. Michał Markuszewski

Gdański Uniwersytet Medyczny charakteryzuje wysoki potencjał naukowy i rozwojowy, na który składają się w szczególności: doświadczone i renomowane zespoły badawcze, rosnąca liczba prestiżowych międzynarodowych publikacji i grantów, jak również szeroki zakres i jakość prowadzonych badań – mówi prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki. – Ranking jest swoistym odzwierciedleniem całorocznej bardzo dobrej i zaangażowanej pracy wszystkich grup pracowników, doktorantów i studentów, za którą serdecznie Państwu dziękujemy. Niewątpliwie wpływ na naszą pozycję mają wyniki ostatniej ewaluacji jakości działalności naukowej, zgodnie z którą kategorię A otrzymał Wydział Farmaceutyczny, natomiast B+ Wydziały Lekarski i Nauk o Zdrowiu. To dla nas dodatkowa motywacja do dalszych działań prorozwojowych podejmowanych we wszystkich obszarach funkcjonowania Uczelni.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż (12%), Absolwenci na rynku pracy (12%), Potencjał naukowy (15%), Efektywność naukowa (28%), Warunki kształcenia (10%), Innowacyjność (8%) i Umiędzynarodowienie studiów (15%). Wagi i metody ustalania niektórych ocen w ramach poszczególnych kryteriów zostały zmienione względem ubiegłych lat przy zachowaniu zamierzonej przez organizatora możliwości porównania uczelni “rok po roku”. Do kryterium Innowacyjność dodano przed rokiem kategorię SDG, oznaczającą wkład badań uczelni w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals – agenda 2030). Do kryterium Umiędzynarodowienie dodano wskaźnik Uczestnictwo w uniwersytecie europejskim premiujący uczelnie, które zostały wyłonione w konkursie Komisji Europejskiej. Zmieniono również sposób wyliczania wskaźnika _Cudzoziemcy\ w obrębie tego samego kryterium.

b6gt8trCh6zLlDsA6QzKf1g3ElZL9hwNhUTPVCYe.jpg

W tegorocznym zestawieniu w kryterium Potencjał naukowy zamiast wskaźnika Ocena parametryczna pojawiła się Ewaluacja działalności naukowej, stanowiąca sumę ocen nadanych poszczególnym dyscyplinom w odniesieniu do liczby pracowników i czasu pracy związanej z działalnością naukową. Ponadto w obrębie kryterium Umiędzynarodowienie pojawiły się wskaźniki Wymiana kadry akademickiej (wyjazdy) w ramach programu Erasmus+ i Projekty partnerstw strategicznych, w które zaangażowana jest uczelnia w ramach programu Erasmus+, mierzone liczbą nauczycieli akademickich wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej oraz wartości projektów strategicznych w ramach Erasmus+, w które zaangażowana była uczelnia. Zabrakło natomiast znanego z poprzednich edycji wskaźnika Programy studiów w językach obcych.

Ten rodzaj klasyfikacji jest jednym z najbardziej rozbudowanych rankingów edukacyjnych na świecie. Jednocześnie spełnia funkcję istotnego źródła informacji dla kandydatów na studia. Podobnie jak w latach ubiegłych, metodologią rankingu zajęli się specjaliści z Polskiej Akademii Nauk. Ranking Perspektyw jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości IREG Approved.

Pełne zestawienie dostępne jest na stronie perspektywy.pl.

Fot. Joanna Śliwińska, Paweł Sudara/GUMed. Grafika Perspektywy