Kalendarium wydarzeń

StartUczelniaKalendarium wydarzeńXVI Kongres Polskiego Towar...

XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego

Tegoroczna XVI edycja Kongresu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego odbędzie się w dniach 19-21 października 2023 r. w Gdańsku. Będzie on okazją do poruszenia istotnych tematów medycznych przez interdyscyplinarne środowisko lekarskie, wymiany doświadczeń, jak również zacieśniania wzajemnych kontaktów. Uczestnicy będą mieli możliwość przedyskutować doświadczenia ostatnich lat, podzielić się dokonaniami, szukać nowych rozwiązań terapeutycznych i logistycznych. Nowością na Kongresie będą sesje powołanych w tej kadencji Grup Roboczych oraz sesja utworzonego w tej kadencji Klubu Młodego Transplantologa. Nie zabraknie też miejsca dla prac oryginalnych i posterów, jak również tematycznych sesji organizacji branżowych.

Kongres został objęty patronatem honorowym rektora GUMed prof. Marcina Gruchały. W jego organizację zaangażowani są liczni specjaliści naszej Uczelni na czele z prof. Alicją Dębską-Ślizień, kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych GUMed.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są na jego stronie internetowej.

Czas i miejsce:

2023-10-19 - 2023-10-21

godziny podawane na bieżąco przez organizatora

Gdańsk