Kalendarium wydarzeń

StartUczelniaKalendarium wydarzeńMiędzynarodowa Interdyscypl...

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Konferencja.png

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego odbędzie się w dniach 28-30 września 2023 r. w Centrum Konferencyjnym Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni. W skład komitetu organizacyjnego wydarzenia wchodzą: prof. Katarzyna Zorena – kierownik Zakład Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska, prof. dr hab. Jarosław Sławiński – kierownik Katedry i Zakładu Chemii Organicznej oraz prof. Krzysztof Korzeniewski z Zakładu Medycyny Tropikalnej i Epidemiologii. Patronem wydarzenia jest rektor GUMed prof. Marcin Gruchała.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a jej założeniem jest wymiana doświadczeń, prezentacja aktualnych problemów i wyzwań oraz kreowanie perspektyw dalszego rozwoju wydziałów: Nauk o Zdrowiu, Farmaceutycznego oraz Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dodatkowym celem wydarzenia jest prezentacja realizowanych projektów badawczych, która pozwoli na dalszą integrację i nawiązanie owocnej współpracy pomiędzy poszczególnymi zespołami i klinikami, doprowadzając do rozszerzenia współpracy pomiędzy studentami i naukowcami zarówno w kraju, jak i za granicą.

Konferencja będzie również doskonałą okazją do przedstawienia wyników przez młodych naukowców, doktorantów oraz studentów działających w kołach naukowych w Polsce jak też na arenie Międzynarodowej.

Szczegółowy program wydarzenia, zapisy oraz dodatkowe informacje dostępne się na stronie https://icgumed.mimesis.com.pl/.

Czas i miejsce:

2023-09-28; 2023-09-29; 2023-09-30

godziny podawane na bieżąco przez organizatora

Centrum Konferencyjne Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni (Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia)