Dyplomy MBA dla sektora ochrony zdrowia rozdane

25.04.2023

MBA_GUMED_004.jpg

Absolwenci dwóch edycji studiów MBA dla sektora ochrony zdrowia odebrali 21 kwietnia br. dyplomy. Przyjechali do Gdańska z różnych placówek związanych z ochroną zdrowia z całego kraju. Wydarzenie było wyjątkowe, ponieważ to pierwsze dyplomatorium MBA w historii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dyplomy otrzymało 55 absolwentów kierunku.

Uroczystość odbyła się w sali mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku. Udział w niej wzięli przedstawiciele władz jednostek partnerskich: prof. Jacek Bigda, prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia GUMed, prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki GUMed oraz współgospodarze dyplomatorium z Uczelni Łazarskiego, z którą Gdański Uniwersytet Medyczny tworzył studia MBA dla sektora ochrony zdrowia – rektor prof. Maciej Rogalski i dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego – dr Małgorzata Gałązka-Sobotka. Obecni byli także dr Tadeusz Jędrzejczyk, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Jerzy Karpiński, dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Nie zabrakło też wykładowców i osób towarzyszących absolwentom.

Uroczystość rozpoczęła się Odą do radości w wykonaniu Orkiestry Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W przemówieniach, które wygłosili prof. Jacek Bigda, prof. Maciej Rogalski, dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dr Tadeusz Jędrzejczyk i Jerzy Karpiński podkreślano wyjątkowość studiów i wysoko postawioną poprzeczkę.

Gratuluję Państwu serdecznie ukończenia tych wymagających studiów, a wiem że takie były od moich najbliższych współpracowników – powiedział prof. Jacek Bigda. – A Uczelni Łazarskiego dziękuję, że mieliśmy okazję zrobić razem tak wyjątkowe studia. Zwracając się do absolwentów powiedział – Wartość otrzymanego dziś przez Państwa dyplomu będzie rosła z dnia na dzień.

MBA_prof._J._Bigda.jpg

prof. Jacek Bigda

Prof. Maciej Rogalski podziękował władzom Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za zaufanie, dzięki któremu udało się razem utworzyć te studia. – To wspaniały początek obiecującej współpracy – podkreślił. – Mamy wiele wspólnych planów. Partnerstwo naszych Uczelni to twórcze łączenie unikatowych kompetencji na rzecz rozwoju liderów zdolnych do budowy zrównoważonego i odpornego na kryzysy sektora ochrony zdrowia w Polsce. Dziękuję za Państwa wysiłek w nauce, łączenie tych studiów z codziennymi obowiązkami zawodowymi i prywatnymi na pewno stanowiło wyzwanie.

9V3A9596.jpg

prof. Maciej Rogalski

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka przypomniała, że program studiów był realizowany w trudnym pandemicznym czasie. – Tak naprawdę dziś dopiero widzimy się na żywo wszyscy razem – podkreśliła. – Spotkania online były wymagające, ale też niezwykle inspirujące. Dziękuje Wam wszystkim za bogatą wymianę myśli, pomysły i otwartość.

9V3A9622.jpg

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka

Dr Tadeusz Jędrzejczyk, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Jerzy Karpiński, dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazali absolwentom gratulacje od Marszałka i Wojewody. – Za moment ogłaszamy kilka konkursów na szefów w pomorskich placówkach ochrony zdrowia – powiedział dr Jędrzejczyk. – Zapraszamy Państwa do składania ofert, przydadzą nam się menadżerowie ochrony zdrowia.

MBA_GUMED_007.jpg

Anna Lignowska

W imieniu absolwentów głos zabrała Anna Lignowska, zastępca dyrektora naczelnego UCK ds. pielęgniarstwa, naczelna pielęgniarka, która we wzruszającym przemówieniu podziękowała wykładowcom oraz koleżankom i kolegom ze studiów. – To był piękny czas, czas nowych znajomości i zawiązywania przyjaźni – wspominała. – Czasami bywało ciężko, ale byliśmy w tym razem i razem daliśmy radę.

MBA_GUMED_006.jpg

dr hab. Tomasz Stefaniak

Wykład inspiracyjny na temat uprzejmości w biznesie medycznym wygłosił dr hab. Tomasz Stefaniak, dyrektor ds. lecznictwa, lekarz naczelny UCK. Zaangażował uczestników w zadanie, które pokazało jak ważna jest w życiu, nie tylko zawodowym, uprzejmość. – Uprzejmość w życiu to podstawa. Wystarczy tak niewiele, by zrobić tak wiele – podsumował.

Studia MBA dla ochrony zdrowia trwały cztery semestry. Odbyły się dwie edycje. Zostały dofinansowane z projektu Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez szkolenia pracowników administracyjnych oraz kadry zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia przez Gdański Uniwersytet Medyczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.


fot. Karolina Misztal-Świderska i Przemysław Świderski