GUMed z dofinansowaniem na fotowoltaikę

27.03.2023

Dzięki udziałowi w programie Brodziec – adaptacja do zmian klimatu na dachach domów studenckich, budynków dziekanatów oraz Collegium Biomedicum wkrótce zostaną zamontowane instalacje fotowoltaiczne o łącznej wartości 2,4 mln zł. Inwestycja ma znaczenie ekonomiczne i ekologiczne – Uczelnia będzie mniej płacić za prąd, zmniejszy się także roczna emisja szkodliwych substancji do atmosfery o 270 ton. Umowę o dofinansowaniu przedsięwzięcia podpisali 24 marca br. rektor GUMed prof. Marcin Gruchała i Szymon Gajda, prezes WFOŚiGW w Gdańsku.


rektor GUMed prof. Marcin Gruchała i Szymon Gajda, prezes WFOŚiGW

Szczególna rola uczelni, jako miejsca tworzenia i przekazywania wiedzy, zobowiązuje ją do uwzględniania i stosowania zasad społecznej odpowiedzialności we wszystkich obszarach aktywności. Jedną z nich jest troska o środowisko naturalne i prowadzenie działalności w taki sposób, by minimalizować negatywny wpływ aktywności realizowanych przez społeczność akademicką oraz jej interesariuszy na otoczenie. Gdański Uniwersytet Medyczny otrzymał od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 1 mln zł dotacji i 1 mln zł pożyczki na montaż instalacji fotowoltaicznych.

Sukcesywnie wprowadzamy szereg rozwiązań technicznych i organizacyjnych, których celem jest dbałość o środowisko naturalne, a inwestycja w panele fotowoltaiczne jest kolejnym krokiem na tej drodze. Niewątpliwie w kontekście tego, co dzieje się na rynku cen energii, oszczędności związane z taką instalacją będą bardzo istotne dla budżetu naszej Uczelni – mówił rektor prof. Marcin Gruchała. – Nie bez znaczenia jest również aspekt prozdrowotny. Przyczyniamy się do zmniejszenia ilości energii elektrycznej koniecznej do wytworzenia w elektrowniach węglowych, poprawiając tym samym jakość powietrza, co ma bezpośredni wpływ na stan zdrowia mieszkańców.

Realizacja inwestycji została podzielona na dwa etapy. W pierwszym zostaną zamontowane instalacje fotowoltaiczne o mocy do 49 kW, w drugim – powyżej 49 kW. Łączna moc odnawialnych źródeł energii wyniesie 449 kW. Szacuje się, że roczna produkcja energii elektrycznej wyniesie ok. 380 MWh. Wykorzystywana będzie na potrzeby własne Uniwersytetu.


Podpisanie umowy z WFOŚ

Gdański Uniwersytet Medyczny jest czwartą uczelnią, która wzięła udział w naszym naborze “Brodziec – adaptacja do zmian klimatu”. Wcześniej dofinansowanie otrzymały: Akademia Sztuk Pięknych, Politechnika Gdańska oraz Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu. Te inwestycje bardzo nas cieszą. Zmniejsza się emisja dwutlenku węgla i pyłów do atmosfery. Przynoszą realne korzyści w finansach pomorskich uczelni. Szkoły wyższe zawsze wytyczały nowe kierunki działań, były prekursorem różnych inicjatyw. To bardzo dobra informacja, że pozytywnie odpowiedziały na nasz pomysł – tłumaczył Szymon Gajda, prezes WFOŚiGW w Gdańsku.

Program Brodziec – adaptacja do zmian klimatu to pilotażowe działanie WFOŚiGW w Gdańsku. Mogą w nim uczestniczyć publiczne uczelnie wyższe województwa pomorskiego. Celem naboru jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i ciepła, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych, lepsza efektywność wykorzystania wody.

Fot. Paweł Sudara/GUMed