StartUczelniaKalendarium wydarzeń„Nowoczesna edukacja medycz...

„Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa” – konferencja


wydarzenie_21.04.23.jpg


Konferencja Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa odbędzie się 21 kwietnia 2023 r. na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Wydarzenie organizowane jest przez Konferencję Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM).

Kto będzie nas leczył?
Odpowiedź na to pytanie jest najważniejszym wyzwaniem systemu ochrony zdrowia. Jest też zadaniem, przed którym stoi środowisko akademickie w Polsce. Jak przygotować pracowników ochrony zdrowia do pracy w nieprzewidywalnym i nieustannie zmieniającym się otoczeniu? W jakie kluczowe kompetencje muszą być wyposażeni? Jak zbalansować potrzeby ilościowe i jakościowe?

W wydarzeniu udział weźmie dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni, prorektor ds. jakości kształcenia GUMed. Inicjatywa skierowana jest do przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki, środowisk akademickich, izb, towarzystw oraz organizacji pacjenckich. Poruszana tematyka dotyczyć będzie standardów kształcenia, udziału nowych technologii, interdyscyplinarności kluczowej dla dobrego funkcjonowania systemu, a także wyzwań związanych z komunikacją. Podsumowaniem konferencji będą rekomendacje przygotowane przez KRAUM.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Formularz rejestracyjny, szczegółowy program oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie https://konferencje.umw.edu.pl/nowoczesnaedukacja/.

Czas i miejsce:

2023-04-21

7:30

Wydział Farmaceutyczny UMW (ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław)