Patent na koniugat Van-TP10

8.03.2023

dokument-patentowy.png

Badacze z Katedry i Zakładu Farmakologii GUMed: kierujący jednostką prof. Ivan Kocić oraz dr Izabela Rusiecka uzyskali patent na wynalazek Nowe związki wankomycyny i TP10, sposób ich otrzymywania, kompozycja oraz zastosowanie w leczeniu przeciwbakteryjnym. Przedmiotem wynalazku jest innowacyjny biokoniugat stanowiący połączenie powszechnie znanego antybiotyku, jakim jest wankomycyna z białkiem transportującym – transportanem 10 (Van-TP10). Projekt powstał we współpracy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z Uniwersytetem Gdańskim.

Wankomycyna jest antybiotykiem stosowanym w leczeniu infekcji wywołanych przez bakterie typu Staphylococcus aureus, Enterococcus spp i Clostridium difficile. Infekcje te często występują u osób po długim pobycie szpitalnym, przewlekłej chorobie oraz długim okresie zażywania antybiotyków. Szczególnie niebezpieczne są zakażenia zlokalizowane w tkance mózgowej, takie jak bakteryjne zapalenie opon mózgowych. Skuteczność wankomycyny jest niewystarczająca z uwagi na coraz większą ilość wielolekoopornych szczepów bakterii szpitalnych. Przekłada się to na coraz większe zapotrzebowanie na antybiotyk o lepszej skuteczności antybakteryjnej i dobrze penetrujący tkankę mózgową.

Naukowcom naszej Uczelni udało się osiągnąć te właściwości poprzez skoniugowanie wankomycyny z transportanem 10, który posiada działanie przeciwbakteryjne oraz zdolność transportowania leków do wnętrza komórki. Stworzenie koniugatów Van-TP10 poprawiło własności farmakokinetyczne i farmakodynamiczne w porównaniu do samej wankomycyny przy jednoczesnym zachowaniu niskiej toksyczności komórkowej. Koniugaty Van-TP10 wykazują lepsze efekty przeciwbakteryjne oraz niski poziom toksyczności w stosunku do klinicznych szczepów metycilinoopornych Staphylococcus aureus (MRSA). Nowe koniugaty mogą okazać się pomocne w leczeniu zagrażających życiu infekcji, szczególnie tych zlokalizowanych w mózgu, a w związku z tym mogą być wykorzystane jako leki w przemyśle farmaceutycznym jako alternatywa dla tradycyjnej wankomycyny.