StartUczelniaKalendarium wydarzeń„Bakteriofagi jako naturaln...

„Bakteriofagi jako naturalne antybiotyki” – spotkanie w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”

Kolejne spotkanie akademickie w ramach projektu Zdolni z Pomorza odbędzie się w sobotę 27 maja 2023 r. o godz. 8:30 w sali wykładowej nr 1 na Wydziale Farmaceutycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (al. gen. J. Hallera 107, Gdańsk). Tytuł wydarzenia to Bakteriofagi jako naturalne antybiotyki. Prelekcje wygłoszą eksperci z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej GUMed.

Opis wydarzenia:

Antybiotykooporność bakterii jest ogólnoświatowym problemem i zagrożeniem wynikającym z nadużywania antybiotyków zwłaszcza przez kilka ostatnich dekad. Szacuje się, że rocznie w skali globu z powodu infekcji antybiotykoopornymi bakteriami umiera ok. 1,2 mln ludzi, a do 2050 r. takie infekcje będą częstszą przyczyną zgonów niż nowotwory. Od połowy lat 80. nie opracowano żadnej nowej klasy antybiotyków, co prowadzi ludzkość na powrót do „ery przedantybiotykowej”. Bakteriofagi – naturalni wirusowi wrogowie bakterii zdają się obiecującą alternatywą lub uzupełnieniem dla antybiotykoterapii. Terapia fagowa zapomniana na blisko 100 lat była z dużymi sukcesami stosowana od 1919 r. w leczeniu dyzenterii (czerwonki) i cholery przez odkrywcę fagów Francuza Felixa D’Herella.

Obecnie eksperymentalna terapia fagowa stosowana w leczeniu różnego rodzaju lekoopornych infekcji przynosi obiecujące rezultaty. W czasie wykładu zostaną omówione przyczyny antybiotykoodporności występującej u bakterii oraz mechanizmy, dzięki którym bakterie ją nabywają. Omówione zostaną bakteriofagi, najbardziej rozpowszechnione na naszej planecie wirusy. Przedstawione zostaną mechanizmy ich działania wykorzystywane w walce z „superbakteriami”. Omówione zostaną konkretne przykłady zastosowania bakteriofagów w terapii zakażeń bakteryjnych oraz perspektywy na przyszłość związane z opracowywaniem i wdrożeniem do regularnego stosowania preparatów fagowych.

Program spotkania dostępny jest w poniższym pliku. Zgłoszenia oraz dodatkowe pytania należy kierować na adres zdolnizpomorza@gumed.edu.pl.


Czas i miejsce:

2023-05-27

8:30

sala wykładowa nr 1 na Wydziale Farmaceutycznym GUMed (al. gen. J. Hallera 107, Gdańsk)