StartUczelniaKalendarium wydarzeń„Nowoczesna analityka subst...

„Nowoczesna analityka substancji leczniczych, w czym mogą pomóc drukarki 3D i spektrometry mas?” – spotkanie w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”

Kolejne spotkanie akademickie w ramach projektu Zdolni z Pomorza odbędzie się w sobotę 15 kwietnia 2023 r. o godzinie 8:30 w sali wykładowej nr 1 na Wydziale Farmaceutycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Tytuł wydarzenia to Nowoczesna analityka substancji leczniczych, w czym mogą pomóc drukarki 3D i spektrometry mas?. Prelekcje wygłoszą eksperci z Katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej GUMed.

Opis wydarzenia:

W ciągu ostatnich dwudziestu lat gwałtownie wzrosła ilość artykułów naukowych z dziedziny chemii, medycyny i farmacji, w których do badań wykorzystywano druk 3D. Fabrykatory 3D nie są już rzadkością w laboratoriach. Pozwalają na szybkie i często tańsze wytworzenie elementów wyposażenia, takich jak statywy na naczynia laboratoryjne. Ułatwiają dydaktykę, umożliwiając szybkie tworzenie modeli struktur chemicznych i anatomicznych. Intensywniejsze korzystanie z zalet tej technologii pozwoliło rozwijać dziedziny, dla których dotąd brakowało rozwiązań technicznych m.in. ze względu na nietypową geometrię lub niewystarczające właściwości dostępnych materiałów. Możliwe jest również wykonanie elementów o interesującej aktywności fizyko-chemicznej, np. przewodzącej prąd elektryczny lub przydatnych w procesie ekstrakcji.

Drugą techniką, która zrewolucjonizowała analitykę farmaceutyczną jest spektrometria mas. Spektrometr mas to urządzenie, które po podłączeniu do aparatury rozdzielającej mieszaniny umożliwia identyfikację substancji obecnych w próbce oraz ocenę ich stężenia. Tymi substancjami mogą być zarówno leki, związki chemiczne naturalnie występujące w organizmie człowieka, jak i składniki pożywienia i szerzej – środowiska. W trakcie zajęć praktycznych uczestnicy zapoznają się z technikami druku 3D, możliwościami spektrometrii mas w połączeniu z chromatografią gazową i cieczową, a także z typowymi reakcjami barwnymi umożliwiającymi identyfikację substancji leczniczych.

Program spotkania dostępny jest w poniższym pliku. Zgłoszenia oraz dodatkowe pytania należy kierować na adres zdolnizpomorza@gumed.edu.pl.


Czas i miejsce:

2023-04-15

8:30-14:30

sala wykładowa nr 1 na Wydziale Farmaceutycznym GUMed (al. Gen. J. Hallera 107, 80-416 Gdańsk).