StartUczelniaKalendarium wydarzeńKonferencja "Uczelnie otwar...

Konferencja "Uczelnie otwarte na innowacje"


Uczelnie_otwarte_na_innowacje.png


W ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 Centrum Transferu Technologii GUMed wraz z Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego i Centrum Innowacji Medycznych – spółką celową GUMed zorganizują konferencję Uczelnie otwarte na innowacje. Wydarzenie odbędzie się 10 marca 2023 r. w godz. 10:00-15:00 w Auditorium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza w Atheneum Gedanense Novum GUMed (al. Zwycięstwa 41/42, Gdańsk) oraz online na platformie ZOOM.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną innowacyjne wynalazki GUMed oraz UG. W konferencji wezmą udział również przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz firm i funduszy inwestycyjnych. Z uwagi na ograniczoną liczbę gości obecnych na spotkaniu stacjonarnym uczestnictwo w konferencji będzie możliwe tylko w formie zdalnej.

program konferencji (208 KB)

Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 jest finansowany ze środków MEiN z projektu pozakonkursowego Wsparcie zarządzania badania- mi naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014−2020 (Działanie 4.4).


Inkubator_Innowacyjności_4.0._obrazek.png


Czas i miejsce:

2023-03-10

10:00-15:00

Auditorium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza w Atheneum Gedanense Novum GUMed (al. Zwycięstwa 41/42, Gdańsk)