StartUczelniaKalendarium wydarzeń„O równości i sprawności” –...

„O równości i sprawności” – debata w ramach kampanii „Różni i Równi”

RiR_SM.png

Gdański Uniwersytet Medyczny we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Urzędem Miejskim w Gdańsku, Uniwersytetem Gdańskim oraz Związkiem Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita od początku stycznia 2023 r. realizuje drugi etap kampanii Kultura Szacunku / Culture of Respect poświęcony szeroko rozumianej równości i równemu traktowaniu, a zatytułowany Różni i Równi / Diverse & Equal.

W ramach tej kampanii zostaną zorganizowane 4 debaty tematyczne. Pierwsza z nich, zatytułowana O równości i sprawności będzie poświęcona zagadnieniu równości i równego traktowania w kontekście poziomu sprawności.

Wydarzenie odbędzie się 6 marca 2023 r. o godz. 16:00 w Auditorium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza w Atheneum Gedanense Novum GUMed (al. Zwycięstwa 41/42, Gdańsk) i będzie transmitowana na żywo na kanale YouTube GUMed. Nagranie debaty z tłumaczeniem na język angielski zostanie udostępnione na kanale Uczelni kilka dni później. Wypowiedzi uczestników debaty będą tłumaczone na żywo przez tłumacza polskiego języka migowego.

Przedmiotem dyskusji będą:

 • Problemy, z jakimi spotykają się osoby z niepełnosprawnością w środowisku akademickim – czy nadal głównym źródłem problemów są bariery architektoniczne i techniczne? A może coś innego?
 • Stereotypy i uprzedzenia – jaki problem z niepełnosprawnością mają osoby w pełni sprawne? Czy nie nazbyt łatwo dokonujemy uogólnień, kategoryzacji i stygmatyzacji osób z niepełnosprawnością?
 • Czego potrzebują osoby z niepełnosprawnością, szczególnie w środowisku akademickim? Jak zapewniać wsparcie i umożliwiać samorealizację osób z niepełnosprawnością w sposób godny i z korzyścią dla wszystkich?
 • Czy niepełnosprawność jest częstym źródłem nierównego traktowania w środowisku akademickim? Dlaczego tak jest? Czego potrzeba najbardziej, aby uczelnia była miejscem przyjaznym, bezpiecznym i komfortowym do pracy i nauki dla wszystkich, niezależnie od poziomu sprawności?
 • Co już udało się zrobić i jakie są plany w tej dziedzinie w UG i GUMed?

W debacie wezmą udział:

 1. Katarzyna Maciejowska – Uniwersytet Gdański; studentka I r. Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych,
 2. Joanna Matuszewska – Radio Gdańsk; Gdański Uniwersytet Medyczny; dziennikarka medyczna, rehamanagerka i specjalistka ds. kompleksowej rehabilitacji w Centrum Chorób Piersi UCK, dydaktyk w Zakładzie Badań nad Jakością Życia GUMed,
 3. Justyna Rogowska – Uniwersytet Gdański; pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnością, kierownik Projektu Dostępny UG,
 4. dr hab. Tomasz Smiatacz – Gdański Uniwersytet Medyczny; prorektor ds. studenckich; pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnością,
 5. prof. Dominika Szalewska – Gdański Uniwersytet Medyczny; kierownik Kliniki Rehabilitacji,
 6. Daniela Walkowska – Uniwersytet Gdański; studentka I r. pedagogiki specjalnej,
 7. Daniel Wilczyński – Gdański Uniwersytet Medyczny; student IV r. farmacji,
 8. prowadzący dr Jacek Kaczmarek.

Zachęcamy również członków społeczności akademickiej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego do zaangażowania w kampanię i podzielenia się swoimi opiniami i pomysłami dotyczącymi równości i równego traktowania w dowolnej sferze w wiadomościach na adres mailowy kampanii Kultura Szacunku respect@gumed.edu.pl.

partnerzy.jpg

Czas i miejsce:

2023-03-06

16:00

Auditorium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza w Atheneum Gedanense Novum GUMed (al. Zwycięstwa 41/42, Gdańsk), online