Kalendarium wydarzeń

StartUczelniaKalendarium wydarzeńII Ogólnopolska Konferencja...

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Żywność i żywienie w pigułce”


plakat wydarzenia


Tegoroczna konferencja Żywność i żywienie w pigułce to druga edycja ogólnopolskiego wydarzenia organizowanego przez Katedrę i Zakład Bromatologii oraz Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Bromatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Odbędzie się ona 22 kwietnia 2023 r. w formie online. Spotkanie zostało objęte patronatem instytucjonalnym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz patronatem honorowym rektora GUMed prof. Marcina Gruchały.

Celem inicjatywy jest podkreślenie roli żywności i żywienia w życiu i zdrowiu człowieka oraz integracja środowiska studentów, doktorantów i młodych naukowców, którzy będą mieli okazję do wymiany cennych doświadczeń i owocnej dyskusji w następujących obszarach tematycznych:

  • żywność,
  • żywienie,
  • suplementy diety,
  • przetwarzanie żywności.

Udział w konferencji jest bezpłatny, obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Szczegółowy program, dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie wydarzenia.

Czas i miejsce:

2023-04-22

godziny podawane na bieżąco przez organizatora

spotkanie online