Kalendarium wydarzeń

StartUczelniaKalendarium wydarzeńV Pomorskie Studenckie Symp...

V Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne


vpssch2.jpeg


Piąta edycja Pomorskiego Studenckiego Sympozjum Chemicznego (V PSSCh) odbędzie się w dniach 25-26 marca 2023 r. w formie online na platformie Microsoft Teams. Wydarzenie organizowane jest przez Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików razem z Naukowym Kołem Chemików Uniwersytetu Gdańskiego oraz Radą Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Spotkanie zostało objęte honorowym patronatem rektora GUMed, prof. Marcina Gruchały oraz patronatem Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita.

Sympozjum jest skierowane do studentów, doktorantów oraz młodych naukowców, którzy zaczęli już swoje badania naukowe lub chcą przedstawić prezentacje z badań przeglądowych (na temat popularnonaukowy) z zakresu chemii, ekologii oraz ochrony środowiska. Podczas wydarzenia prelegenci będą mogli przedstawić prezentację ustną, jak również poster – za pomocą jednoczesnych spotkań w czasie sesji posterowych. Celem organizatorów jest zachowanie jak największej liczby cech standardowej konferencji mimo przeprowadzenia wydarzenia w formie zdalnej.

Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne jest cyklem konferencji studencko-naukowych w celu zwiększenia potencjału naukowego młodych naukowców. W ramach wydarzenia młodzi prelegenci (studenci, doktoranci i młodzi naukowcy) mogą przedstawić wyniki swoich badań, bądź przedstawić problem z zakresu tematów popularnonaukowych.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Abstrakty prac można przesyłać do 5 marca 2023 r. na adres pssch2023@gmail.com. Formularz rejestracyjny oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.pssch2023.pl.

Czas i miejsce:

2023-03-25 - 2023-03-26

godziny podawane na bieżąco przez organizatora

spotkanie online