Akademickie Biuro Karier GUMed symbolicznie otworzyło drzwi

Akademickie Biuro Karier GUMed symbolicznie otworzyło drzwi

30.07.2009

2009-07-30_otwarcie_biura_karier.jpg

Gdański Uniwersytet Medyczny otworzył 30 lipca nową siedzibę Akademickiego Biura Karier. Biuro mieści się w pomieszczeniach Atheneum Gedanense Novum, czyli Starej Anatomii. Uroczystość zbiegła się w czasie z rozliczeniem dotacji na doposażenie z Funduszu Pracy przekazanej GUMed-owi przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. W uroczystości wzięli m.in.udział Roland Budnik, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Kazimierz Wiśniewski, wicedyrektor PUP w Gdańsku. Uczelnie reprezentował m.in. prof. dr hab. Janusz Moryś, rektor, dr hab. Barbara Kamińska, prorektor ds. studenckich oraz prof. Jacek Bigda, prorektor ds. rozwoju i współpracy z zagranicą.

W ramach dotacji Uczelnia zakupiła dla potrzeb Akademickiego Biura Karier meble, sprzęt komputerowy oraz sprzęt audio-video do prowadzenia szkoleń i warsztatów. Zakupiono także meble biurowe i całościowo wyposażono pokój Doradcy Zawodowego na parterze budynku Atheneum Gedanense Novum.