Wykorzystanie szlaku endoteliny w leczeniu nadciśnienia tętniczego

10.11.2022

prof. Krzysztof Narkiewicz, fot. Paweł Sudara/GUMed
prof. Krzysztof Narkiewicz, fot. Paweł Sudara/GUMed

Międzynarodowy zespół naukowców, w którego skład wszedł prof. Krzysztof Narkiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii GUMed, opublikował w czasopiśmie The Lancet (IF=202,731) wyniki pierwszego na świecie badania oceniającego przydatność podwójnego antagonisty endoteliny w leczeniu opornego nadciśnienia tętniczego.

Artykuł pt. Dual endothelin antagonist aprocitentan for resistant hypertension (PRECISION): a multicentre, blinded, randomised, parallel-group, phase 3 trial stanowi odpowiedź na dotychczasowy brak badań nad zastosowaniem współcześnie dostępnych leków do terapii nadciśnienia tętniczego z wykorzystaniem szlaku endoteliny. W swojej pracy naukowcy monitorowali zdolność aprocitentanu, podwójnego antagonisty endoteliny, do obniżania ciśnienia krwi u pacjentów z opornym nadciśnieniem tętniczym. Wieloośrodkowe, ślepe, randomizowane badanie fazy 3 w grupach równoległych prowadzone było w latach 2018-2022 w szpitalach w Europie, Ameryce Północnej, Azji i Australii z udziałem 1965 pacjentów, z których 730 zostało zakwalifikowanych do projektu. Jednym z niemal 200 ośrodków zaangażowanych w przedsięwzięcie była Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii kierowana przez prof. Krzysztofa Narkiewicza.

Uzyskane przez naukowców wyniki wskazały silniejszy efekt obniżenia ciśnienia krwi przez badaną substancję w porównaniu do placebo po 4 tygodniach terapii. Po 40 tygodniach podawania aprocitentanu efekt terapeutyczny stawał się trwały.

Artykuł dostępny jest w całości w formie cyfrowej na stronie czasopisma The Lancet.