Inspirujemy innowacje na rzecz zdrowia cyfrowego

7.11.2022

Rozwój cyfrowych narzędzi w obszarze zdrowia to nowe możliwości dla lekarzy i pacjentów. Aby ułatwić studentom, doktorantom i pracownikom Uczelni Fahrenheita wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, powstał kurs, podczas którego dowiedzą się, jak zaprojektować produkt lub usługę i wprowadzić ją na rynek.

Choć zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji w znaczący sposób zmieniło dotychczasową praktykę kliniczną, to potencjał AI w rutynowej opiece nad pacjentami wciąż nie jest do końca wykorzystany i to pomimo tego, że cyfrowe rozwiązania korzystnie wpłynęłyby np. na dostępność systemów ochrony zdrowia. Jednym z powodów może być fakt, że wdrożenie nowych narzędzi wymaga od ich twórców wiedzy wykraczającej poza ich specjalizację, tj. znajomości zagadnień etycznych, prawnych oraz finansowo-biznesowych.

Dlatego Gdański Uniwersytet Medyczny przygotował kurs, podczas którego eksperci w przystępny sposób podzielą się wiedzą przydatną na różnych etapach projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w obszarze digital health.

Program kursu będzie się składał z siedmiu seminariów, podczas których zostanie omówiony proces diagnozowania potrzeb, projektowanie usługi lub produktu, a także zagadnienia prawne i finansowe związane z wprowadzeniem ich na rynek, takie jak: własność intelektualna, zasady tworzenia biznesplanu, relacje inwestorskie. Kurs rozpocznie się 25 listopada br. o godz. 17:00 w audytorium im. Kieturakisa w Centrum Medycyny Inwazyjnej (ul. Smoluchowskiego 17, Gdańsk).

Pierwsze spotkanie Introduction to workshops on innovations in digital health poprowadzi prof. Paul Gründeman z Centrum Medycyny Translacyjnej GUMed, który wprowadzi uczestników w ogólne zasady tworzenia innowacji. Warsztaty wyjaśnią, w jaki sposób zasady te znajdują zastosowanie w ramach FarU, w tym w strukturach szpitala klinicznego GUMed. Uczestnicy poznają przykłady zaczerpnięte ze środowiska medycznego — lekarzy i naukowców, którzy zdecydowali się na rozpoczęcie działalności biznesowej. Jak w takich przypadkach pogodzić misję, czyli opiekę nad pacjentem z możliwością generowania zysku z wynalazku? W jaki sposób zyski te mogą ostatecznie przynieść korzyść również pacjentowi? O tym też będziemy rozmawiać.

Do udziału w szkoleniu konieczna jest rejestracja. Zapisy odbywają się poprzez formularz.

Kurs zostanie zorganizowany w ramach projektu InnovAId realizowanego przez międzynarodowe konsorcjum, w skład którego, obok GUMed, wchodzą uczelnie z Holandii (University Medical Center Utrecht), Belgii (University of Applied Sciences and Arts) i Portugalii (Lisbon School of Nursing). Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na stronie www.eit-hei.eu/projects/innovaid/.


LOGO_2.jpg