Kalendarium wydarzeń

StartUczelniaKalendarium wydarzeńII Naukowa Konferencja Wydz...

II Naukowa Konferencja Wydziału Nauk o Zdrowiu z IMMiT

Interdyscyplinarne spojrzenie na Nauki o Zdrowiu to tytuł II Naukowej Konferencji Wydziału Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej GUMed poświęconej pamięci profesora Piotra Lassa, pierwszego dziekana i założyciela WNoZ. Spotkanie organizowane przez specjalistów z Zakładu Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska odbędzie się w dniach 23-25 listopada 2022 r. w trybie hybrydowym: stacjonarnie w Atheneum Gedanense Novum GUMed (al. Zwycięstwa 41/42, Gdańsk-Aniołki) oraz online na platformie ZOOM. Patronem wydarzenia jest rektor GUMed prof. Marcin Gruchała.

Głównym celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń pomiędzy naukowcami z różnych dziedzin będących na różnych etapach rozwoju swojej kariery. Ponadto, celem spotkania będzie integracja środowiska naukowego różnych dyscyplin i stworzenie nowych możliwości w budowaniu interdyscyplinarnych i międzyuczelnianych zespołów badawczych.

W programie oprócz prelekcji zaproszonych ekspertów znalazł się również konkurs na najlepsze prace przygotowane przez studentów i młodych naukowców. Streszczenia wykładów, wystąpień ustnych oraz plakatów zostaną opublikowane w suplemencie czasopisma European Journal of Translational and Clinical Medicine. Ponadto trzy najlepsze prace będą mogły zostać opublikowane w formie pełnotekstowej.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne, jednak wymaga uprzedniej rejestracji za pośrednictwem formularza. Zgłoszenia udziału oraz abstrakty prac można przesyłać do 10 listopada 2022 r. bez możliwości przedłużenia terminu. Program wydarzenia dostępny jest na stronie konferencji.

Czas i miejsce:

2022-11-23 - 2022-11-25

23.11.2022 r.: 10:00-17:00, 24.11.2022 r.: 8:45-17:30, 25.11.2022 r.: 9:00-16:00

spotkanie hybrydowe: stacjonarnie w Atheneum Gedanense Novum GUMed (al. Zwycięstwa 41/42, Gdańsk-Aniołki) oraz online na platformie ZOOM