GUMed wysoko w THE World University Rankings 2023

13.10.2022

Gdański Uniwersytet Medyczny znalazł się w czołówce światowych uczelni według najnowszej edycji Times Higher Education World University Rankings (THE), tym samym zapewniając sobie miejsce w ostatnim z czterech największych międzynarodowych rankingów akademickich. GUMed uplasował się na pozycji 801-1000 kategorii ogólnej wśród rekordowej liczby 1799 uczestniczących ośrodków akademickich oraz na 4 miejscu wśród 34 polskich uczelni. W pierwszej kategorii przodował Uniwersytet Oksfordzki, w drugiej – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

prof. Michał Markuszewski
prof. Michał Markuszewski

Bardzo cieszy pozycja Uczelni w rankingu THE. Jesteśmy zauważani na świecie dzięki wysokiej jakości publikacjom, jakie tworzą badacze naszej społeczności oraz dzięki ciągłemu i konsekwentnemu rozwojowi współpracy międzynarodowej – pokreślił prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki. – Warto zwrócić uwagę, że metodologia rankingu bazuje na wskaźnikach normalizowanych do wielkości zatrudnienia w instytucji i tym samym dość obiektywnie pokazuje jakość realizowanych badań w odniesieniu do liczby osób zaangażowanych w działalność badawczo-dydaktyczną, a także średnią liczbę cytowań publikacji w odniesieniu do liczby cytowań prac dla danej dyscypliny. Potwierdza to dobitnie, że nasza pozycja wśród najlepszych badawczych uczelni w kraju nie jest przypadkowa, a wynika z realizowanej konsekwentnie od kilku lat strategii rozwoju działalności badawczej.

Prorektor Michał Markuszewski zwrócił także uwagę na fakt, że jest to jedyny spośród czterech najważniejszych rankingów uniwersyteckich (ARWU, QS, US News i THE), w którym Gdański Uniwersytet Medyczny został sklasyfikowany wśród 1000 najlepszych uczelni na świecie.

Dodatkowo, chociaż należy do tego podchodzić z pewnym dystansem, w rankingu THE znaleźliśmy się obok Uniwersytetu Warszawskiego z niewiele gorszym wskaźnikiem rozpoznawalności międzynarodowej (International Outlook), a znacznie lepszym wskaźnikiem cytowalności (Citations) – dodał prof. Michał Markuszewski. – Chciałbym gorąco podziękować wszystkim, którzy przyczynili się i na co dzień się przyczyniają do wysokiej jakości realizowanych badań w GUMed. Bez zaangażowania wszystkich przedstawicieli społeczności naszej Uczelni nie byłoby to możliwe.

THE.png

Nasza Uczelnia uzyskała najwyższe noty we wskaźnikach Citations i International Outlook, potwierdzając tym samym miejsce wśród renomowanych ośrodków akademickich, gdzie powstają wiodące i często cytowane w prestiżowych czasopismach publikacje. Co więcej, wciąż znajdujemy się w czołówce najlepszych ośrodków akademickich dla studentów zagranicznych.

Miejsce GUMed w tym zestawieniu jest wynikiem konsekwentnie realizowanej polityki rankingowej, stanowiącej istotną część Strategii Uczelni na lata 2019-2025. Pełny ranking dostępny jest na www.timeshighereducation.com.

Fot. Paweł Sudara/GUMed