StartUczelniaKalendarium wydarzeń„Atom a związek – o budowan...

„Atom a związek – o budowaniu relacji w chemii organicznej” – spotkanie w ramach projektu „Zdolni z Pomorza"

Kolejne spotkanie akademickie w ramach projektu Zdolni z Pomorza odbędzie się w sobotę 10 grudnia br. o godzinie 8:30 w sali nr 1 na Wydziale Farmaceutycznym GUMed. Tytuł wydarzenia to Atom a związek – o budowaniu relacji w chemii organicznej. Prelekcje wygłoszą eksperci z Katedry i Zakładu Chemii Organicznej GUMed: dr hab. Beata Żołnowska, dr hab. Aneta Pogorzelska oraz dr Krzysztof Szafrański.

Opis wydarzenia:

Nasze życie składa się z atomów, jednak w zdecydowanej większości nie są to pojedyncze, samotne cząstki. Znacznie częściej tworzą one oddziaływania, które prowadzą do odpowiednich relacji – związków chemicznych. W czasie wykładu uczniowie dowiedzą się jak budowa poszczególnych atomów warunkuje powstawanie wiązań chemicznych i tworzenie nowych związków organicznych. Uczestnicy poznają kluczowe pojęcia stosowane w języku chemika tj. nukleofil, elektrofil, kwas, zasada, jak również zajrzą w głąb podstawowych mechanizmów reakcji chemicznych, które tłumaczą, w jaki sposób tworzą się „relacje między atomami”. Zaznajomią się także z molekularnymi właściwościami cząsteczki biologicznie czynnej na przykładzie kwasu acetylosalicylowego (aspiryny), takimi jak budowa przestrzenna, rodzaje grup funkcyjnych i ich reaktywność. Podczas ćwiczeń laboratoryjnych uczniowie samodzielnie zsyntetyzują aspirynę. Dodatkowo wykonają analizę nieznanych związków chemicznych i na podstawie prostych, ale efektownych reakcji chemicznych będą mogli określić jakie związki organiczne występują w badanych próbkach. Na zakończenie warsztatów nauczą się także, jak na podstawie informacje otrzymane z widm spektroskopowych (IR, NMR i MS) można wydedukować strukturę nieznanej cząsteczki i rozwiążą kilka interesujących zagadek chemicznych.

Program spotkania dostępny jest w poniższym pliku. Zgłoszenia oraz dodatkowe pytania należy kierować na adres zdolnizpomorza@gumed.edu.pl.


Czas i miejsce:

2022-12-10

8:30-14:30

sala wykładowa nr 1, Wydział Farmaceutycznym, (Al. Gen. J. Hallera 107, Gdańsk)