Eksperci ds. cGVHD obradowali w GUMed

27.09.2022

Naukowcy z Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantologii GUMed pod przewodnictwem kierownika jednostki prof. Jana Macieja Zauchy oraz dr hab. Agnieszki Piekarskiej byli organizatorami spotkania COST Eurograft cGVHD, które odbyło się w dniach 19-20 września 2022 r. w audytorium im prof. Zdzisława Kieturakisa w CMI oraz online. Konferencję poświęcono podsumowaniu akcji COST Eurograft dotyczącej promocji badań i terapii przewlekłej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (ang. chronical graft-versus-host disease, cGVHD), a także wsparcia międzynarodowej współpracy naukowców i ośrodków badawczych. Patronat nad wydarzeniem objął rektor GUMed prof. Marcin Gruchała.


uczestnicy konferencji

uczestnicy konferencji


Wydarzenie podzielono na dwie części. Pierwszego dnia specjaliści z całej Europy skupili się na analizie przebiegu i efektów podjętej akcji. Podsumowano również działalność poszczególnych grup roboczych wchodzących w jej skład, w tym liczne publikacje w renomowanych czasopismach medycznych. Dzień zakończyła sesja plenarna, podczas której wykłady wygłosili zaproszeni eksperci. Prof. Daniel Wolff zaprezentował projekty naukowe realizowane w ramach NIH cGVHD Consensus, natomiast prof. Matteo Doglio przedstawił wykład o perspektywach terapii komórkowych w cGVHD. Ponadto 3 wykłady dotyczyły biomarkerów w omawianym schorzeniu. Wystąpienia specjalistów podsumowała tradycyjna dyskusja z udziałem słuchaczy.

Druga część konferencji poświęcona była opracowaniu warunków dalszej współpracy zarówno w ramach grup utworzonych podczas akcji COST Eurograft, jak i poza nimi. Zaproponowano i przedyskutowano także szereg inicjatyw, które potencjalnie mogą zostać zrealizowane w przyszłości.

fot. Paweł Sudara/GUMed