Obchody 50-lecia Kliniki Rehabilitacji

27.09.2022

Zorganizowane z okazji jubileuszu Kliniki Rehabilitacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego sympozjum naukowo-historyczne 50 lat – od Zakładu Rehabilitacji do Kliniki Rehabilitacji odbyło się 24 września 2022 r. w audytorium im. prof. Zdzisława Kieturakisa w CMI. Obchodom towarzyszyły warsztaty uroginekologiczne, odbywające się dzień wcześniej. Uroczystości przygotował zespół Kliniki Rehabilitacji GUMed pod kierownictwem prof. Dominiki Szalewskiej oraz Oddział Pomorski Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji (PTReh) pod przewodnictwem dr Joanny Jabłońskiej-Brudło. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym rektora GUMed prof. Marcina Gruchały.

Otwierające sympozjum prof. Dominika Szalewska i dr Joanna Jabłońska-Brudło powitały zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się m.in. przedstawiciele władz Uczelni i szpitala klinicznego GUMed: prof. Edyta Szurowska, prorektor ds. klinicznych GUMed, dr hab. Magdalena Błażek, prof. uczelni, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny UCK. Obecni byli również: dr hab. Iwona Sarzyńska-Długosz, wiceprezes Zarządu Głównego PTReh, dr Jerzy Karpiński, dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, dr Tadeusz Jędrzejczyk, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, a także Dariusz Majorek, dyrektor Oddziału Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. List gratulacyjny przesłał również dr Marek Krasuski, były konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej i były prezes Zarządu Głównego PTReh. Dokument odczytała prof. Dominika Szalewska.

Zaproszeni goście gratulowali gospodarzom jubileuszu sukcesów naukowych i zawodowych w zakresie rehabilitacji oraz stałego podnoszenia jakości usług leczniczych. Podkreślali m.in. rolę rehabilitacji medycznej jako ważnego etapu leczenia większości chorób oraz rosnącego zapotrzebowania na to świadczenie, wspominali o historii Zakładu i Kliniki Rehabilitacji GUMed oraz zaznaczali rolę Kliniki w szkolenie kadr medycznych i jej wkład w rozwój rehabilitacji medycznej na Pomorzu.


uczestnicy sympozjum

uczestnicy sympozjum


Kolejnym etapem wydarzenia było wręczenie dyplomów okolicznościowych. Z rąk prorektor prof. Edyty Szurowskiej i prof. Dominiki Szalewskiej otrzymali je szczególnie zasłużeni dla jednostki: dr Wiesława Nyka, dr Barbara Wojewska-Wójcik, prof. Gabriela Chojnacka-Szawłowska, dr Bogumił Przeździak, dr hab. Dariusz Wieczorek, mgr Aleksandra Nowak oraz Iwona Jamiołkowska. Ponadto dr hab. Iwona Sarzyńska-Długosz dyplomami z tytułem Członków Honorowych Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji wyróżniła dr Wiesławę Nykę i dr Barbarę Wojewską-Wójcik.

Pierwszy wykład, dotyczący początków Zakładu Rehabilitacji na tle rehabilitacji pomorskiej, wygłosiła dr Wiesława Nyka. Współautorami prezentacji byli dr Bogumił Przeździak oraz dr Barbara Wojewska-Wójcik. Następnie prezentacje dotyczące kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej jako filaru prewencji wtórnej chorób układu sercowo-naczyniowego przedstawiły prof. Dominika Szalewska i dr Katarzyna Gierat-Haponiuk. Kolejny wykład, wygłoszony przez dr hab. Iwonę Sarzyńską-Długosz, nosił tytuł Spastyczność – następstwo udaru, które można i trzeba leczyć. Był on zrealizowany pod patronatem IPSEN w ramach kampanii Życie po udarze. W dalszej kolejności dr hab. Dariusz Wieczorek zaprezentował wystąpienie Analityczne podejście do neuropsychologicznej terapii funkcji poznawczych, czyli o tym jak zrozumienie istoty zaburzeń przetworzyć na program terapeutyczny.

Wyniki najnowszych badań modelowych terapii w wodzie w stwardnieniu zanikowym bocznym (ALS) omówił prof. Wiesław Ziółkowski, natomiast dr Arkadiusz Mański, prof. UG wygłosił wykład Dystrofia mięśniowa Duchenne’a a ośrodkowy układ nerwowy w świetle badań w XX i XXI wieku. Współautorkami prezentacji były prof. Gabriela Chojnacka-Szawłowska i mgr Paulina Anikiej-Wiczenbach. Sympozjum zostało zwieńczone wykładem na temat roli dapgliflozyny w nowym standardzie leczenia pacjentów z niewydolnością serca (HFrEF) i przewlekłą chorobą nerek wygłoszonym przez prof. Dariusza Kozłowskiego z Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca GUMed.

fot. Paweł Sudara/GUMed