StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2021/2022Drugie miejsce na międzynar...

Drugie miejsce na międzynarodowym konkursie

23.09.2022

Zespół badawczy ReSoilution, w skład którego weszła dr inż. Marta Jaskulak z Zakładu Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zajął II miejsce w konkursie EU TalentON w kategorii A Soil Deal for Europe 2030. Nagrodzono projekt i prototyp probiotyków dla gleb rolniczych i zdegradowanych, który wykonano we współpracy z Joette Crosier, Fotene Pavli i Junyu Zhang. Wydarzenie odbyło się w dniach 14-18 września br. w Lejdzie w Holandii.


dr inż. Marta Jaskulak druga od lewej strony

dr inż. Marta Jaskulak druga od lewej strony


Probiotyki na bazie biopolimerów z odpadków spożywczych będą zawierały mieszaninę mikroorganizmów wspierających wzrost roślin oraz poprawiających jakość gleby. Zaprojektowany preparat charakteryzuje się kontrolowanym uwalnianiem zawartych w nim składników w zależności od strefy klimatycznej i innych parametrów środowiskowych wyjaśnia dr inż. Marta Jaskulak. – Pozwoli to na uniknięcie problemu przedwczesnego wypłukiwania się nawozów do wód powierzchniowych, co ma niszczący efekt dla ekosystemów wodnych. Ponadto zaprojektowane przez nas probiotyki poprawią bioróżnorodność mikrobiologiczną gleb, zwiększając jej żyzność i czyniąc ją bardziej odporną na negatywne czynniki zewnętrzne.


laureaci konkursu

laureaci konkursu


EU TalentON to międzynarodowy konkurs organizowany i finansowany przez Komisję Europejską. Jego celem jest wyłonienie najlepszych projektów w 5 obszarach dotyczących: adaptacji do zmian klimatu, nowotworów, miast neutralnych dla klimatu, poprawy stanu oceanów oraz poprawy stanu gleb. W tegorocznej edycji rywalizacji uczestniczyło 104 badaczy wybranych spośród ponad 730 kandydatów z 34 krajów.

fot. EU TalentON Comms