StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2021/2022Zmarł prof. Bogdan Wyrzykowski

Zmarł prof. Bogdan Wyrzykowski

24.09.2022

prof._Bogdan_Wyrzykowski.png

Z głębokim żalem informujemy, że 24 września 2022 r. zmarł

prof. dr hab. n. med. Bogdan Wyrzykowski

specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i fizjologii klinicznej, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii GUMed, zatrudniony w Uczelni w latach 1967-2014. Wybitny lekarz, nauczyciel akademicki i naukowiec.

Przez całe życie zawodowe związany z macierzystą uczelnią. Po odbyciu dwuletniego stażu podyplomowego, w latach 1969-1973 pracował w II Klinice Chorób Wewnętrznych AMG w ramach studium doktoranckiego. W 1973 r. zatrudniony na stanowisku starszego asystenta II Kliniki Chorób Wewnętrznych, następnie adiunkta (od 1975 r.), docenta (od 1984 r.), profesora nadzwyczajnego (od 1991 r.) i profesora zwyczajnego (od 1999 r.).

Dyplom lekarza uzyskał w 1967 r. Stopień doktora otrzymał w 1974 r., a habilitował się w 1982 r. Tytuł profesora uzyskał w 1993 r.

Był opiekunem SKN przy II Klinice Chorób Wewnętrznych AMG. Pełnił obowiązki ordynatora jednego z oddziałów II Kliniki Chorób Wewnętrznych AMG. Współorganizator i wykładowca na kursach poświęconych patogenezie i terapii nadciśnienia tętniczego, czynnie uczestniczył w szkoleniu specjalistów w ramach kursów organizowanych przez Centrum Medyczne Szkolenia Podyplomowego.

Główne zainteresowania badawcze dotyczyły zmian hemodynamicznych w różnych formach nadciśnienia tętniczego, w szczególności badania dynamiki krążenia przed i po operacyjnym usunięciu guza chromochłonnego. Wprowadził izotopowe metody badania układu krążenia.

Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz Komisji do Badań nad Nadciśnieniem Tętniczym przy Komitecie Patofizjologii PAN.

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1995 r.), Złotym Krzyżem Zasługi (2002 r.) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008 r.).

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 1 października 2022 r. Rozpocznie je msza święta o godz. 11:00 w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3b w Gdańsku. Pogrzeb tego samego dnia o godz. 12:30 w nowej kaplicy na cmentarzu Srebrzysko (ul. Srebrniki 2, Gdańsk).