StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2021/2022Trzeci odcinek podcastu „Ro...

Trzeci odcinek podcastu „Rozmowa z Fahrenheitem”

22.09.2022

Teraźniejszość i przyszłość Uczelni Fahrenheita jest tematem trzeciego odcinka podcastu z cyklu Rozmowy z Fahrenheitem. W rozmowie z Dariuszem Szreterem, dziennikarzem tygodnika Zawsze Pomorze, o planach i wyzwaniach na najbliższe lata dyskutują prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed, prof. Piotr Stepnowski, członek korespondent PAN, rektor UG oraz prof. Krzysztof Wilde, członek korespondent PAN, rektor PG.

Potencjał federalizacji trzech uczelni

Idea połączenia tych trzech uczelni ma rodowód co najmniej kilkunastoletni, faktyczne działania prowadzące do przyszłej federalizacji to kwestia ostatnich dwóch lat. Działaniom prawnym, mającym na celu sformalizowanie związku, towarzyszyło rosnące przekonanie społeczności wszystkich trzech uczelni o tym, że dalszy rozwój w pojedynkę przestaje być na tyle efektywny, żeby można było realnie konkurować czy być obecnym w nauce europejskiej czy światowej.

Federalizacja pozwoli na synergiczne połączenie potencjałów trzech uczelni zarówno na płaszczyźnie badań interdyscyplinarnych, współkorzystania z aparatury badawczej, czy pozyskiwania funduszy. Przeprowadzono już wstępne symulacje, z których wynika, że gdyby federacja trzech największych gdańskich uczelni poddała się wspólnie ocenie wg kryteriów Rankingu Szanghajskiego, znalazłaby się na 566. miejscu, co oznacza skok o 300 miejsc w stosunku do obecnej pozycji Politechniki Gdańskiej w tym zestawieniu. Dzięki federalizacji wzrośnie również siła gdańskiego ośrodka na akademickiej mapie Polski, a samo miasto może zyskać dodatkową markę – metropolii akademickiej.

Federacja nie oznacza jednak zniesienia autonomii poszczególnych uczelni. Władze, budżety, senaty, wydziały, studia pierwszego i drugiego stopnia – to wszystko pozostanie odrębne.

Niech żyje nauka

By podkreślić obecność środowiska akademickiego w mieście, 1 października 2022 r. odbędzie się wspólne otwarcie roku akademickiego wszystkich gdańskich uczelni wyższych z przemarszem ul. Długą oraz odczytanie Gdańskiego Manifestu Nauki na schodach Ratusza Głównego Miasta. Następnie wydarzenie przeniesie się do Europejskiego Centrum Solidarności, gdzie wykład pt. Kryzys klimatyczny, kryzys planetarny wygłosi prof. Szymon Malinowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Będzie on transmitowany na portalu gdansk.pl.