Nagrodzeni za nowoczesne formy kształcenia

23.09.2022

Poznaliśmy laureatów pierwszej edycji konkursu Nowoczesna edukacja w GUMed, który miał na celu wyróżnienie osób zaangażowanych w działania projakościowe wdrażane w Uczelni oraz realizujących nowatorskie projekty dydaktyczne. Z blisko 50 wniosków komisja konkursowa wybrała 26 najlepszych i przyznała nagrody w dwóch kategoriach – indywidualnej i zespołowej. Wyróżnieni pracownicy badawczo-dydaktyczni lub dydaktyczni otrzymali nagrody finansowe wynoszące odpowiednio – 10 000 zł, 5 000 zł oraz 2 500 zł. Finaliści zaprezentują swoje osiągnięcia podczas Dnia Dydaktyki w GUMed, który odbędzie się 5 października w ramach Światowego Dnia Nauczyciela.

Pomysłodawcami konkursu byli: prof. Agnieszka Zimmermann, prorektor ds. jakości kształcenia oraz prof. Jacek Bigda, prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia.

Bardzo nas cieszy zainteresowanie ofertą konkursową i duża liczba nadesłanych zgłoszeń, z których każde zaświadczało o wysokim poziomie prowadzonej dydaktyki. Dziękujemy za wszystkie Państwa kandydatury, spośród których – niestety – mogliśmy nagrodzić jedynie część. Mam nadzieję, że w ten sposób zapoczątkujemy w GUMed piękną tradycję doceniania niełatwej pracy nauczyciela akademickiego, jego pasji, zaangażowania i aktywizowania młodego pokolenia do rozwoju – zaznaczyła prof. Agnieszka Zimmermann, prorektor ds. jakości kształcenia.

Listę laureatów opublikowano w extranecie.


slajder_Dzień_Dydaktyki.jpg


O KONKURSIE

Konkurs Nowoczesna edukacja w GUMed miał wyłonić autorów nowatorskich projektów dydaktycznych realizowanych w Uczelni. Skierowany był do pracowników zatrudnionych na stanowisku badawczo-dydaktycznym lub dydaktycznym wyróżniających się m.in. stosowaniem w nauczaniu tzw. metody problemowej i nowoczesnych metod weryfikacji efektów uczenia się, a także innowacyjną formą przygotowania materiałów do kształcenia zdalnego. Docenia również działania z zakresu tworzenia i rozwijania relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym w celu pozyskiwania informacji dotyczącej efektów uczenia się zdobywanych przez studentów i absolwentów GUMed.

Wnioskodawcą mógł być pracownik dydaktyczny i badawczo-dydaktyczny, kierownik jednostki organizacyjnej realizującej zajęcia dydaktyczne, kierownik dydaktyczny przedmiotu, kierownik kierunku, prodziekan odpowiedzialny za jakość kształcenia bądź dydaktykę, a także dziekan oraz prorektor ds. organizacji kształcenia oraz prorektor ds. jakości kształcenia.

Regulamin konkursu można znaleźć na stronie Prorektor ds. jakości kształcenia.