Naukowiec GUMed z grantem Erasmus+

20.09.2022

Doktor Przemysław Waszak z Zakładu Higieny i Epidemiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymał grant w wysokości 47 000 € z programu Erasmus+ jako podwykonawca w projekcie Students’ of Higher Education critical digital Literacy Development against Disinformation. Projekt został zakwalifikowany w ramach KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education.

Celem projektu jest wypracowanie narzędzi przeznaczonych m.in. dla studentów, które będą pomocne w walce z dezinformacją w mediach elektronicznych i nauce krytycznego analizowania treści publikowanych w Internecie.


dr Przemysław Waszak

dr Przemysław Waszak

W programie wartym łącznie 400 000 €, oprócz GUMed, biorą udział: CY Cergy Paris Université (Francja), Vrije Universiteit Brussel (Belgia), University of Crete (Grecja), Tartu Ülikool (Estonia), Athens Technology Center (Grecja) oraz Center for Social Innovation (Cypr).

Doktor Waszak jest również konsultantem Europejskiego Biura WHO ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób Niezakaźnych, gdzie współtworzy narzędzia i rekomendacje do zwalczania medycznych fake newsów i dezinformacji na temat zdrowia (Toolkit against non-communicable diseases and health misinformation).

Erasmus+ to program Unii Europejskiej skupiający się na edukacji, szkoleniach, młodzieży i sporcie. Jego celem jest wspieranie studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Oprócz mobilności studentów i personelu akademickiego oferuje on także finansowanie projektów przyczyniających się do kształtowania i podnoszenia jakości dydaktyki.

fot. archiwum prywatne