StartUczelniaKalendarium wydarzeńWarsztaty dla doktorantów w...

Warsztaty dla doktorantów w ramach Baltic University Programme

Baltic University Programme organizuje kolejną edycję warsztatów dla doktorantów. W tym roku odbędą się one w dniach 23-27 listopada na Politechnice Łódzkiej. Wezmą w nich udział uczestnicy z różnych krajów i różnych środowisk akademickich związani z takimi dziedzinami jak: inżynieria, nauki społeczne/humanistyczne i nauki przyrodnicze/nauki o środowisku. Program szkolenia obejmuje: wykłady, warsztaty, prezentacje studenckie prac doktorskich, indywidualne konsultacje pracy doktorskiej z międzynarodowymi ekspertami.

Celem interdyscyplinarnego szkolenia jest umożliwienie doktorantom z krajów członkowskich Baltic University Programme (BUP) spotkania z rówieśnikami i omówienia problemów naukowych z naciskiem na zrównoważony rozwój w kontekście międzynarodowym, wielokulturowym i regionalnym. Studenci będą mieli możliwość zapoznania się przedstawicielami z innych uczelni. To międzynarodowe szkolenie wzbogaci własne poglądy doktorantów na zrównoważony rozwój o doświadczenia i perspektywy z innych dyscyplin i innych krajów. Warsztaty będą służyć jako platforma dla rozwoju wspólnego rozumienia problematyki regionalnej i otwartych dróg dla przyszłej współpracy w tych kwestiach. Interdyscyplinarne szkolenie na poziomie doktoranckim jest niezbędne do osiągnięcia porozumienia między naukowcami i badaczami z różnych środowisk (kultury Europy Zachodniej i Wschodniej) oraz dla przyszłej współpracy na rzecz zrównoważonej przyszłości.

Konferencja jest bezpłatna dla doktorantów z uczelni uczestniczących w BUP. Koszty zakwaterowania, wyżywienia i transportu i zostaną pokryte przez Baltic University Programme. Wnioski można składać do 30 września 2022 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie BUP, natomiast relacja z uczestnictwa doktorantów z Zakładu Parazytologii Tropikalnej GUMed ze szkolenia w 2021 r. znajduje się w wydaniu Gazety GUMed ze stycznia 2022 r. (str. 43).

Członkostwo GUMed w Baltic University Programme koordynuje dr hab. Maciej Grzybek, prof. uczelni z Zakładu Parazytologii Tropikalnej Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej GUMed (e-mail maciej.grzybek@gumed.edu.pl).

bup_logo.jpg

Czas i miejsce:

2022-09-30 - termin przyjmowania wniosków, 2022-23-11 - 2022-27-11 - warsztaty

godziny podawane na bieżąco przez organizatora

Politechnika Łódzka