GUMed awansuje w rankingu "Perspektyw"

22.06.2022

Po raz kolejny nasza Uczelnia znalazła się w gronie wiodących polskich ośrodków akademickich. Zgodnie z wynikami 23 edycji Rankingu Uczelni Akademickich Fundacji Edukacyjnej Perspektywy Gdański Uniwersytet Medyczny zajmuje wysokie 7 miejsce wśród wszystkich uczelni w kraju, poprawiając swoją pozycję o jedną lokatę. Jest też najwyżej ocenioną uczelnią medyczną. Równie dobrze wypada GUMed w tegorocznym rankingu kierunków studiów, zajmując odpowiednio 2 pozycję na kierunku lekarskim i farmacji, 4 – położnictwie oraz 5 – na kierunku lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwie i zdrowiu publicznym. Biotechnologia prowadzona na Międzyuczelnianym Wydziale UG i GUMed zajęła 3 miejsce w rankingu kierunków. Nasz Uniwersytet poprawił lub utrzymał swoją lokatę w 5 spośród 7 kryteriów rankingowych w porównaniu do ubiegłego roku, plasując się na 3 miejscu pod względem efektywności naukowej oraz 5 w kategorii potencjał naukowy. Uroczysta gala odbyła się 22 czerwca br. w Warszawie. W wydarzeniu udział wzięli: rektor prof. Marcin Gruchała oraz prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki. Swoją obecnością zaszczycił również Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.


DSC08667.jpg


Od niemal dekady GUMed zajmuje wysoką pozycję w ścisłej czołówce krajowych ośrodków akademickich. Poprawa pozycji rankingowej to potwierdzenie tego, że nasz Uniwersytet rozwija się we właściwym kierunku, zarówno w zakresie aktywności naukowej, badawczej, dydaktycznej, jak też działalności klinicznej – mówi prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. – Choć awans jest sukcesem „tu i teraz”, stanowi dla nas także fundament dalszych działań, których efekty widoczne będą w kolejnych latach. Warte podkreślenia są także dobre lokaty PG i UG, które z GUMed współtworzą Uczelnie Fahrenheita i wspólnie realizują misję tworzenia w Gdańsku silnego, ośrodka akademickiego o międzynarodowej rozpoznawalności w obszarze badań naukowych i nowoczesnej edukacji.

Gdański Uniwersytet Medyczny charakteryzuje wysoki potencjał naukowy i rozwojowy, na który składają się w szczególności: doświadczone i renomowane zespoły badawcze, rosnąca liczba prestiżowych międzynarodowych publikacji i grantów, jak również szeroki zakres i jakość prowadzonych badań potwierdzone wysoką kategoryzacją jednostek.


DSC08811.jpg


Jedną z najważniejszych gałęzi działalności uczelni wyższej jest nauka i nie chodzi tu tylko o generowanie nowej wiedzy, ale również o umiejętność pozyskiwania i wykorzystywania już znanych odkryć. Awans GUMed w rankingu uczelni akademickich to dowód na to, że nasi badacze z sukcesami wykonują swoje zadania, a Uczelnia należycie ich w tym wspiera. Potwierdza to również status uczelni badawczej, którym GUMed legitymuje się jako jedyna w Polsce uczelnia medyczna. Realizacja programów na rzecz młodych naukowców oraz szeroko zakrojona współpraca międzynarodowa pozwalają początkującym badaczom sprawnie rozpocząć swoją działalność i nawiązać kontakty z zagranicznymi ośrodkami. Nie bez znaczenia pozostaje tu również wysoki poziom kształcenia, którego jakość potwierdzają liczne certyfikaty i akredytacje. Dzięki potencjałowi naukowemu naszego Uniwersytetu zarówno młodzi, jak i ci bardziej doświadczeni badacze mogą prowadzić własne projekty, korzystając z nowoczesnych narzędzi oraz kompleksowego wsparcia – dodaje prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki.


Metodologia rankingu, mat. pras. Fundacji "Perspektywy"

Metodologia rankingu, mat. pras. Fundacji Perspektywy


Ranking Perspektyw uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż (12%), Absolwenci na rynku pracy (12%), Potencjał naukowy (15%), Efektywność naukowa (28%), Warunki kształcenia (10%), Innowacyjność (8%) i Umiędzynarodowienie (15%). Wagi i metody ustalania niektórych ocen w ramach poszczególnych kryteriów zostały zmienione względem ubiegłych lat przy zachowaniu zamierzonej przez organizatora możliwości porównania uczelni “rok po roku”. Do kryterium Innowacyjność dodano kategorię SDG, oznaczającą wkład badań uczelni w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals – agenda 2030). Do kryterium Umiędzynarodowienie dodano z kolei wskaźnik Uczestnictwo w uniwersytecie europejskim premiujący uczelnie, które zostały wyłonione w konkursie Komisji Europejskiej. Zmieniono również sposób wyliczania wskaźnika Cudzoziemcy w obrębie tego samego kryterium. Ten rodzaj klasyfikacji jest jednym z najbardziej rozbudowanych i przejrzystych rankingów edukacyjnych na świecie. Jednocześnie spełnia funkcję istotnego i rzetelnego źródła informacji dla kandydatów na studia. Podobnie jak w latach ubiegłych metodologią rankingu zajęli się specjaliści z Polskiej Akademii Nauk. Ranking Perspektyw jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości IREG Approved.

Pełne zestawienie dostępne jest na stronie perspektywy.pl.

fot. Anita Kot