StartUczelniaKalendarium wydarzeńZakończenie cyklu spotkań „...

Zakończenie cyklu spotkań „Badania in vivo i in vitro oczami zespołu V i IX w POB 3”

W ramach współpracy zespołu V oraz IX w Priorytetowym Obszarze Badawczym nr 3, który został wyodrębniony w Programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w GUMed, zorganizowano cykl spotkań z naukowcami pod wspólnym hasłem Badania in vivo i in vitro oczami zespołu V i IX w POB 3 – o współpracach wewnątrz- i międzyuczelnianych.

Ostatnie spotkanie z cyklu odbędzie się 21 czerwca br. w godzinach 14:00-18:00 w formie hybrydowej: w Auditorium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza w budynku AGN oraz online (z wykorzystaniem platformy Clickmeeting). Zapisy odbywają się poprzez formularz.

Prelekcje wygłoszą członkowie zespołu badawczego Zakładu Anatomii i Neurobiologii GUMed. Nie zabraknie również podsumowania całego cyklu, prof. Tomasz Bączek, pełnomocnik rektora ds. Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, kierownik Biura opowie o aktualnych działaniach prowadzonych w ramach IDUB. Specjaliści nowo powstałych laboratoriów core facility opowiedzą o swoich badaniach oraz przybliżą możliwości współpracy badawczo-rozwojowej poszczególnych jednostek.

Plan spotkania


1.png
dr hab. med. Przemysław Kowiański, prof. uczelni

kierownik Zakładu Anatomii i Neurobiologii
członek zespołu V, POB 3
Wprowadzenie – obszary działalności naukowej Zakładu Anatomii i Neurobiologii GUMed
dr_G._Lietzau.jpg
dr n. med. Grażyna Lietzau

Zakład Anatomii i Neurobiologii
członek zespołu V, POB 3
Deficyty węchowe w cukrzycy typu 2 pierwszym krokiem do zaburzeń funkcji poznawczych?
dr_n._med._Aleksandra_Rutkowska.jpg
dr n. med. Aleksandra Rutkowska

Zakład Anatomii i Neurobiologii
członek zespołu V, POB 3
Receptor EBI2 jako nowy target terapii naprawczej mieliny w stwardnieniu rozsianym
3.png
Mikołaj Opiełka

Zakład Anatomii i Neurobiologii
student, członek zespołu V, POB 3
TDAG8, receptor wykrywający pH, jako regulator odpowiedzi immunologicznej w ośrodkowym układzie nerwowym
7.png
dr hab. med. Sławomir Wójcik

Zakład Anatomii i Neurobiologii
członek zespołu V, POB 3
Wpływ zahamowania układu ubikwityna-proteasomy na populacje komórkowe w strukturach OUN – analiza procesów zachodzących po eksperymentalnym podaniu inhibitorów proteasomów do układu komorowego
5.png
mgr inż. Natalia Literska

kierownik techniczny Laboratorium Bioanalitycznego
Podsumowanie cyklu spotkań
2.png
prof. dr hab. Tomasz Bączek

kierownik Biura ds. Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, członek zespołu I, POB 3
Aktualne działania IDUB w pytaniach i odpowiedziach
6.png
dr Marta Tomczyk

koordynator zespołu badawczego V, POB 3, członek zespołu VII, X, POB 3, kierownik Międzywydziałowego Laboratorium Badań “in vivo”
Międzywydziałowe Laboratorium badań “in vivo”
8.png
dr hab. Tomasz Śledziński, prof. uczelni

koordynator zespołu badawczego III, POB 3, członek zespołu V, POB 3
Laboratorium Badań Zaburzeń Metabolicznych
mgr_Natalia_Frankowska.jpg
mgr Natalia Frankowska

członek zespołu badawczego Środowiskowej Pracowni Obrazowania Patologii Struktury i Czynności Komórki
Środowiskowa Pracownia Obrazowania Patologii Struktury i Czynności Komórki
dr_Wiktoria_Struck_–_Lewicka.png
dr Wiktoria Struck-Lewicka

członek zespołu I, POB 3, członek zespołu badawczego Laboratorium Analiz Metabolomicznych
Laboratorium Analiz Metabolomicznych

fot. Paweł Sudara/GUMed, Karolina Misztal/Fotobank.pl, Paweł Paszko i archiwum prywatne


Spotkanie odbędzie się pod patronatem instytucjonalnym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz pod patronatem honorowym rektora GUMed, prof. Marcina Gruchały. Cykl spotkań otrzymał także patronat honorowy Uczelni Fahrenheita.


webinar_IDUB.png

Czas i miejsce:

2022-06-21

14:00-18:00

Auditorium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza (al. Zwycięstwa 41/42, Gdańsk) oraz online