Kalendarium wydarzeń

StartUczelniaKalendarium wydarzeńKonferencja „Jak wspierać r...

Konferencja „Jak wspierać rozwój psychiczny dziecka i zapobiegać kryzysowi emocjonalnemu?”

Konferencja Jak wspierać rozwój psychiczny dziecka i zapobiegać kryzysowi emocjonalnemu? odbędzie się 14 czerwca br. w Auditorium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza (al. Zwycięstwa 41/42, Gdańsk) w godzinach 9:00-13:40.

Wykłady ekspercie wygłoszą specjaliści GUMed: prof. Jolanta Wierzba z Zakładu Pielęgniarstwa Internistyczno-Pediatrycznego z prelekcją Problemy emocjonalne dziecka z chorobą rzadką w szkole oraz dr Przemysław Waszak z Zakładu Higieny i Epidemiologii w wystąpieniu pt. Problemy higieny cyfrowej.


FOT.rod-long-89bQBucvJdw-unsplash.jpg


Program spotkania:


9:00-9:45 rejestracja uczestników
9:45-10:00 rozpoczęcie konferencji, powitanie gości: prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed; Małgorzata Bielang, pomorski kurator oświaty; lek. Maciej Merkisz, pomorski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny oraz Dariusz Drelich, wojewoda pomorski
10:00-10:15 wykład Czyny suicydalne wśród dzieci i młodzieży do 18 roku życiapodkom. Beata Kurek, zastępca naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Gdańsku
10:15-10:30 wykład Jesteśmy razem! Przykłady zintegrowanych działań zapobiegających presuicydalnym i suicydalnym zachowaniom dzieci i młodzieżyMałgorzata Bielang, pomorski kurator oświaty
10:30-11:00 wykład Co sprzyja rozwojowi? O roli czynników chroniącychAnna Kordzińska-Grabowska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Gdyni; Kornelia Szmigiel, zastępca dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Gdyni
11:00-11:15 wykład Duszpasterskie aspekty w zagrożeniach suicydalnychks. kanonik dr Bartłomiej Stark, proboszcz parafii Chrystusa Króla w Gdańsku
11:15-11:30 wykład Rola ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej i psychoterapeutycznej – I poziomu referencyjnego nowego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieżydr n. ekon. Mariusz Kaszubowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
11:30-11:45 wykład Jak nauczyciel-wychowawca wspiera rozwój psychiczny uczniów i zapobiega kryzysowi emocjonalnemu? Przykłady dobrej praktykiElżbieta Sumowska, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Malborku, Joanna Pichlak, wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Malborku
11:45-12:00 wykład Budowanie relacji międzykulturowych w środowisku szkolnymKarolina Wysokińska-Zakrzewska, psycholog, logopeda, Katedra Psychologii GUMed, Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Gdyni
12:00-12:20 występ zespołu Granda z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni
12:20-12:40 przerwa
12:40-12:55 wykład Problemy emocjonalne dziecka z chorobą rzadką w szkoleprof. Jolanta Wierzba, Zakład Pielęgniarstwa Internistyczno-Pediatrycznego GUMed
12:55-13:10 wykład Problem higieny cyfrowejdr Przemysław Waszak, psychiatra pracujący z dziećmi młodzieżą, Zakład Higieny i Epidemiologii GUMed
13:10-13:25 wykład Profilaktyka w zakresie nowych substancji psychoaktywnych – działania podejmowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa pomorskiegoZbigniew Zawadzki, kierownik Oddziału Promocji Zdrowia z Higieną Dzieci i Młodzieży, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku
13:25-13:40 wykład Przedszkola i Szkoły Promujące Zdrowie w województwie pomorskim – Przedszkola i szkoły z Krajowym i Wojewódzkim Certyfikatem w 2021 r. “Przedszkole Promujące Zdrowie”, “Szkoła Promująca Zdrowie”Teresa Burczyk – Kuratorium Oświaty w Gdańsku
13:40 podsumowanie konferencji – Małgorzata Bielang

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Pomorskie Kuratorium Oświaty oraz Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

Czas i miejsce:

2022-06-14

9:00-13:40

Auditorium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza (al. Zwycięstwa 41/42, Gdańsk)