Rektorzy uczelni medycznych obradowali w Gdańsku

20.05.2022

Gdański Uniwersytet Medyczny na czele z rektorem prof. Marcinem Gruchałą, przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) był gospodarzem jej wiosennych obrad. Spotkanie odbyło się w dniach 18-20 maja br. w Trójmieście. W rozmowach oprócz reprezentantów władz uczelni członkowskich KRAUM aktywny udział wzięli również przedstawiciele dwóch Ministerstw. Resort zdrowia reprezentował wiceminister Piotr Bromber, natomiast Ministerstwo Finansów – wiceminister Sebastian Skuza. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również zastępca rzecznika praw pacjenta Grzegorz Błażewicz oraz dyrektor Departamentu Strategii i Działań Systemowych Jakub Adamski.


obrady_KRAUM_w_Gdańsku__18-20_maja_2022_r.2.jpg


Rektor GUMed prof. Marcin Gruchała przywitał zgromadzonych gości oraz przybliżył porządek obrad, w tym również protokół ostatniego posiedzenia Konferencji. Przewodniczący KRAUM w słowie wstępu zaprosił do swobodnej wymiany myśli i wyraził nadzieję na owocną i konstruktywną dyskusję. Początek rozmów dotyczył kształcenia medyków oraz rozważenia możliwości dobrowolnego stażu podyplomowego w celu uniknięcia jego całkowitego zniesienia. Następnie rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Zbigniew Gaciong przybliżył bieżące ustalenia dotyczące zasad przyjmowania studentów z Ukrainy i ich możliwości kontynuowania kształcenia w Polsce w ramach projektu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Solidarni z Ukrainą. Prof. Gaciong zaproponował również rozważenie przyjęcia studentów w ramach programu Erasmus+. Kolejnym tematem były problemy absolwentów studiów anglojęzycznych oraz korekt ustawy o zawodzenie lekarza i lekarza dentysty. Dyskusja z udziałem ministra Piotra Brombera skupiła się wokół opracowania standardów kształcenia i zmian na kierunku fizjoterapia. Przedstawiciel MZ w swojej wypowiedzi podkreślił, że kluczowe w zmianach jest stawianie na standaryzację i odpowiednią ewaluację, zamiast kolejnych egzaminów dla studentów.

Na kanwie tej dyskusji i tematu fizjoterapeutów poszliśmy dalej w tym dyskursie i konkluzja jest taka, że będziemy pilnowali standardów. Może częściej trzeba zmieniać te standardy. Chciałbym, żeby one były takim motorem i główną osią rozmawiania o kształceniu. I dobrze, żebyśmy w tej kwestii byli zgodni – powiedział minister Piotr Bromber.

Aby zapewnić odpowiednie standardy nauczania, medycyna powinna iść w stronę zespołowości i partnerstwa między dyscyplinami, a nie ich hierarchizacji.

Dzisiaj nie mówimy o hierarchii, a o zespołowości. I na tej zespołowości nam wszystkim zależy. Jesteśmy w procesie zmian standardów kształcenia – dodał prof. Gruchała.


obrady_KRAUM_w_Gdańsku__18-20_maja_2022_r..jpg

od lewej: wiceminister Sebastian Skuza, wiceminister Piotr Bromber, przewodniczący KRAUM prof. Marcin Gruchała, zastępca rzecznika praw pacjenta Grzegorz Błażewicz, dyrektor Departamentu Strategii i Działań Systemowych Jakub Adamski

O projekcie Krajowej Sieci Onkologicznej opowiedział dr hab. Rafał Steć, kierownik Kliniki Onkologii szpitala klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W swojej prelekcji zwrócił szczególną uwagę na fakt, że coraz mniej lekarzy decyduje się na specjalizację onkologiczną, z uwagi na obciążenie psychiczne oraz kwestie finansowe. Ekspert powiedział również, że część osób wybiera ten kierunek, jednak z racji na ciężar specjalizacji przerywają kontynuację tego toku. Prof. Steć zasugerował, że może w tym przypadku warto rozważyć utworzenie ośrodków pilotażowych dla studentów oraz powołanie stanowiska asystenta w chorobie onkologicznej, którego głównym obowiązkiem w ramach zakresu jego pracy byłoby przeprowadzenie pacjenta i jego rodziny przez proces leczenia. Obecnie zadanie to spoczywa na lekarzach.

Następnie głos w obradach zabrał minister Sebastian Skuza, który omówił stan finansowy i sprawy płacowe uczelni medycznych w Polsce. Dodał również, że kwestie finansowe nadzorują wspólnie Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Zdrowia, które są przygotowane na wspólny dyskurs, dotyczący optymalizacji środków. Podkreślił także, że do osiągnięcia konsensusu potrzebna jest trójstronna współpraca, na którą otwarte są wszystkie zaangażowane w ten proces instytucje.

W ostatniej części obrad zgromadzeni poruszyli temat komunikacji na linii pacjent – lekarz. Minister Bromber zachęcił do czynnego udział w zbliżającym się I Kongresie Humanizacji Medycyny. Następnie list od rzecznika praw pacjenta Bartłomieja Chmielowca odczytał jego zastępca – Grzegorz Błażewicz.

W parze z interwencją legislacyjną muszą pójść działania, które pozwolą nam na zmianę postrzegania czekających na nas wyzwań i otwarte stawienie im czoła. Osiągnąć to możemy, wyłącznie kreując nowe postawy. Gdzie lepiej możemy to zacząć realizować niż na uczelniach medycznych? Z tego miejsca chciałbym państwu podziękować za dotychczasowe inicjatywy w tym obszarze i wyrazić nadzieję na więcej. Nie mam wątpliwości, że dzisiejsza rozmowa w tak znamienitym gronie przyniesie wymierne zmiany. Chciałbym zapewnić o mojej gotowości na podejmowanie wspólnych inicjatyw. Wiem, że łączy nas wspólny cel. Działając razem, możemy wiele zmienić dla pacjentów i ich bezpieczeństwa – cytując list Rzecznika Praw Pacjenta, powiedział jego zastępca Grzegorz Błażewicz.

W dyskusji głos zabrał również dyrektor Departamentu Strategii i Działań Systemowych – Jakub Adamski, który podkreślił potrzebę budowania konkretnych postaw już na samym początku kształcenia w zawodach medycznych. Dodatkowo zainicjował temat utworzenia przedmiotu w szkołach podstawowych o nazwie Wiedza o zdrowiu. Dyrektor Adamski w swojej prezentacji omówił również zakażania szpitalne (których poziom w Polsce wynosi ok. 6%) oraz zgony, jako skutek tego problemu.

W ramach KRAUM uczestnicy mieli okazję odwiedzić nowe budynki szpitala klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Po Uniwersyteckim Centrum Klinicznym oprowadził gości dyrektor naczelny Jakub Kraszewski.

Kolejne obrady odbędą się w Zielonej Górze we wrześniu br. Ich organizatorem będzie Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego.


fot. Paweł Sudara, Magda Boguska/GUMed