Rozmawiali o wykluczeniu seniorów na obszarach wiejskich

19.05.2022

prof. Tomasz Zdrojewski
prof. Tomasz Zdrojewski

Specjaliści z Zakładu Prewencji i Dydaktyki: mgr Adrian Lange oraz kierownik jednostki, a także projektu PolSenior2 prof. Tomasz Zdrojewski wzięli udział w konferencji Współcześni wykluczeni na obszarach wiejskich. Wydarzenie odbyło się 18 maja 2022 r. w siedzibie rzecznika praw obywatelskich Marcina Wiącka, który zorganizował je wspólnie z Fundacją Hospicjum Proroka Eliasza. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP oraz Najwyższej Izby Kontroli. Prowadzone rozmowy poświęcone były sytuacji mieszkańców wsi, a eksperci z naszej Uczelni przedstawili związane z tym tematem wyniki badań dotyczące seniorów.

Prezentując dane zgromadzone w ramach projektu PolSenior2, mgr Adrian Lange omówił badaną grupę 5987 osób, spośród których ponad 1/3 zamieszkuje obszary wiejskie. Wskazywał na reprezentację wszystkich grup wiekowych, obu płci oraz osób w każdej sytuacji finansowej. Wyjaśnił również, jakie badania przeprowadzono. Oprócz wywiadów kwestionariuszowych były to pomiary ciśnienia tętniczego, antropometryczne i testy geriatryczne, a także badania laboratoryjne próbek krwi i moczu. Uzyskane wyniki dotyczyły m.in. odsetka osób wykazujących objawy otępienia lub depresji, cierpiących na choroby ciężkie czy też niesprawnych.

Co ciekawe, niekorzystna sytuacja mieszkańców wsi wynika przede wszystkim z gorszego statusu społeczno-ekonomicznego, a nie z miejsca zamieszkania. Aby poprawić stan zdrowia i wyrównać szanse starszych Polaków, należy poprawić poziom edukacji i opieki zdrowotnej na wcześniejszych etapach życia przyszłych seniorów – mówił mgr Adrian Lange.


pierwszy od lewej mgr Adrian Lange

pierwszy od lewej mgr Adrian Lange

Kierownik projektu _PolSenior2 prof. Tomasz Zdrojewski wręczył rzecznikowi praw obywatelskich Marcinowi Wiąckowi egzemplarz monografii opublikowanej na podstawie zebranych danych.

W spotkaniu uczestniczył szereg specjalistów z różnych dziedzin. Omawiali oni m.in. wykluczenie seniorów z uwagi na ich demencję oraz nieprzygotowanie rodzin do radzenia sobie z tym schorzeniem. Wskazano także na e-wykluczenie seniorów na obszarach wiejskich, podkreślając, że ponad 71% mieszkańców tych obszarów w wieku powyżej 60 lat nie używa internetu. Rozmawiano także o zmianach struktury społecznej i warunków życia na wsi, podkreślając, że powyższe problemy może rozwiązać wyłącznie systematyczne wspólne działanie różnego rodzaju instytucji na wielu poziomach.

Nagranie konferencji dostępne jest na kanale YouTube Rzecznika Praw Obywatelskich.

fot. Paweł Sudara/GUMed, Grzegorz Krzyżewski/BRPO