StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2021/2022Absolwenci kierunków medycz...

Absolwenci kierunków medycznych na rynku pracy

18.05.2022

Ponad 100 osób wzięło udział w konferencji Nasza przyszłość w rękach pracodawców – absolwenci kierunków medycznych na rynku pracy, która odbyła się 18 maja br. online. Było to już czwarte spotkanie studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu GUMed z potencjalnymi pracodawcami, którzy przedstawiali swoje placówki, strukturę i kierunki rozwoju profilu świadczeń oraz infrastruktury. Wydarzenie otworzył rektor prof. Marcin Gruchała, który podkreślił, jak duże znaczenie ma współpraca uczelni z pracodawcami.

Jest niezwykle ważne dla naszych absolwentów, aby mogli swobodnie funkcjonować na rynku pracy i wybierać najbardziej odpowiadająca im ofertę – zaznaczył rektor prof. Marcin Gruchała.

Całość prowadziła prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska, przewodnicząca Zespołu ds. współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. Głównym organizatorem było Studenckie Koło Naukowe Zarządzania i Środowiska Pracy w Ochronie Zdrowia działające przy Zakładzie Zarządzania w Pielęgniarstwie GUMed.

Wśród prelegentów byli przedstawiciele: Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, Copernicus Sp. z o.o., Szpitali Pomorskich Sp. z o.o., Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach, Szpitala Specjalistycznego w Prabutach, Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie, Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim, Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Gdańsku. Podczas konferencji przedstawiono także znaczenie i zadania samorządu zawodowego OIPiP w Gdańsku oraz produkty ubezpieczeniowe dla osób wykonujących zawody medyczne.

Reprezentanci podmiotów leczniczych przedstawili informacje szczególnie istotne dla przyszłych absolwentów, takie jak: liczba wolnych wakatów na poszczególnych oddziałach, przebieg adaptacji zawodowej, obowiązujące w tym zakresie standardy i procedury, a także system podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego – wyjaśniła lic. piel. Martyna Szarafin ze Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania i Środowiska Pracy w Ochronie Zdrowia.

Studenci WNoZ kończący naukę w GUMed mogli na bieżąco zapoznać się z warunkami zatrudnienia, tj. rodzajami umów, płacą oraz dodatkowymi benefitami. Część placówek zaprezentowała również bardzo atrakcyjne oferty stażowe i stypendialne dla studentów już po drugim roku studiów licencjackich.

Konferencja po raz kolejny pokazała jak ważnym obszarem jest wzajemna wymiana informacji. Nowe inicjatywy placówek medycznych na pewno zachęcą naszych studentów i absolwentów do podjęcia z nimi współpracy – podsumowała prodziekan dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska.

Spotkanie było również okazją do przybliżenia zakresu działalności SKN Zarządzania i Środowiska Pracy w Ochronie Zdrowia, który omówiła wiceprzewodnicząca Koła lic. piel. Julita Ronkowska.


konf_fot..png