Kryminalne zagadki "Zdolnych z Pomorza"

18.05.2022

Tematem kolejnego spotkania z cyklu Zdolni z Pomorza były badania DNA w kryminalistyce, ustalaniu pokrewieństwa i identyfikacji osobniczej. Wydarzenie odbyło się 14 maja 2022 r. w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym z udziałem uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa pomorskiego. Przeznaczony dla nich wykład poświęcony pracy genetyka sądowego wygłosił dr hab. Krzysztof Rębała z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej GUMed. W jego trakcie uczniowie poznali podstawowe metody badawcze powszechnie wykorzystywane w genetyce sądowej. Profesor wyjaśnił, jakich informacji wymiarowi sprawiedliwości i organom ściągania może dostarczyć badanie genetyczne, co może być źródłem materiału do badań oraz jakie konsekwencje niesie z sobą kontaminacja badanej próbki. Omówione zostały także zagadnienia z zakresu interpretacji wyników.


Zdolni z Pomorza maj 2022 r.

W drugiej części spotkania uczniowie mieli możliwość przeprowadzenia samodzielnej izolacji DNA. Mgr Paweł Gładysz, doktorant z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej zaznajomił uczestników z procedurami obowiązującymi w laboratorium genetycznym oraz wytłumaczył podstawy fizykochemiczne procesu oczyszczania. Zademonstrowany został również proces rozdziału elektroforetycznego fragmentów DNA oraz jego wykorzystanie do identyfikacji osób (badania tzw. genetycznych odcisków palca). Następnie mgr Gracjana Stachewicz, również doktorantka z tej samej jednostki wyjaśniła uczniom podstawy opiniowania spraw sądowych przez biegłych w oparciu o wyniki badań genetycznych.


Zdolni z Pomorza maj 2022 r.

Kolejne spotkanie akademickie z uczniami w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym odbędzie się 28 maja 2022 r. i będzie poświęcone pracy ratownika medycznego.

Program Zdolni z Pomorza jest projektem realizowanym przez Samorząd Województwa Pomorskiego, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Celem projektu jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia.