StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2021/2022Odnowienie dyplomów absolwe...

Odnowienie dyplomów absolwentów z rocznika 1964-1970

17.05.2022

Sto dwadzieścioro troje absolwentów Wydziału Lekarskiego rocznika 1964-1970 uczestniczyło w jubileuszu 50-lecia odnowienia dyplomów zorganizowanym 13 maja 2022 r. w Atheneum Gedanense Novum. Podczas uroczystości obecnych było 68 lekarzy i 55 lekarzy dentystów. Przemówienia wygłosili: rektor GUMed prof. Marcin Gruchała, dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Radosław Owczuk, który odczytał treść dyplomu w języku łacińskim, a także prof. Aida Kusiak, prodziekan WL. W wydarzeniu wzięli również udział: prof. Edyta Szurowska, prorektor ds. klinicznych, prof. Przemysław Rutkowski, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, a także prodziekani Wydziału Lekarskiego – prof. Ewa Słomińska i dr hab. Kamil Chwojnicki.

Po wręczeniu odnowionych dyplomów głos zabrali zaproszeni goście: dr Barbara Sarankiewicz-Konopka, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku i prof. Anna Starzyńska, prezes Stowarzyszenia Absolwentów.

W imieniu jubilatów przemawiała absolwentka kierunku lekarskiego prof. Barbara Kamińska oraz absolwent kierunku lekarsko-dentystycznego prof. Zdzisław Bereznowski. Uroczystość uświetnił występ Chóru GUMed. Spotkanie zakończyło się wykonaniem wspólnej pamiątkowej fotografii.

fot. Paweł Sudara/GUMed