StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2021/2022Premiera książki "Wileńskie...

Premiera książki "Wileńskie korzenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego"

16.05.2022

Będąca częścią obchodów Tygodnia Bibliotek premiera książki Wileńskie korzenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego autorstwa śp. prof. Wiesława Makarewicza odbyła się 10 maja 2022 r. w Bibliotece Głównej GUMed. Wydarzenie poprowadził dr Marek Bukowski z Muzeum GUMed, a prezentację na temat sylwetki Autora i tematów poruszanych w publikacji przedstawili prof. Bolesław Rutkowski (urodzony w Wilnie znawca wileńskich tradycji naszej Uczelni) i Małgorzata Omilian-Mucharska (redaktorka książki). W spotkaniu władze Uczelni reprezentował przyjaciel i bliski współpracownik Autora – prof. Jacek Bigda, prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia. Obecni byli także m.in. dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni, prorektor ds. jakości kształcenia; prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki; dr hab. Ewelina Król, dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed; prof. Przemysław Rutkowski, dziekan oraz dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, a także prof. Ewa Łojkowska z Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i dr Joanna Śliwińska, kierująca Sekcją ds. Komunikacji GUMed, korektorka wydawnictwa. W wydarzeniu uczestniczyli również najbliżsi Profesora Wiesława Makarewicza: żona Grażyna, córka Ewa i syn Wojciech oraz wnuk Jakub.


od lewej: prof. Bolesław Rutkowski i dr Marek Bukowski

od lewej: prof. Bolesław Rutkowski i dr Marek Bukowski

Dzięki uprzejmości red. Michała Rzepiaka podczas spotkania mogły wybrzmieć archiwalne wypowiedzi prof. Makarewicza pochodzące z audycji Kresowy Salonik Radia Gdańsk nagranej 3 stycznia 2019 r. Premierę ubarwiły też liczne wspomnienia i anegdoty dotyczące Autora i historii naszej Uczelni, którymi podzielili się przyjaciele i współpracownicy prof. Makarewicza. Na zakończenie goście zostali także poczęstowani tradycyjnym sękaczem, a oprócz egzemplarzy książki i wspomnień o Profesorze Makarewiczu mogli zabrać ze sobą „ku pamięci” doniczki z niezapominajkami.

Publikacja jest efektem wieloletnich badań Profesora i prezentuje szkice biograficzne kilkudziesięciu osób wywodzących się z Wilna, które po wojnie organizowały Akademię Lekarską w Gdańsku i odegrały znaczącą rolę w ukształtowaniu dzisiejszego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dokumentuje także dzieje Uniwersytetu w Wilnie oraz związki rodzinne wielu pracowników gdańskiej uczelni z Uniwersytetem Stefana Batorego. Autor zwrócił także uwagę na elementy tradycji i kultury zaczerpnięte z Wilna, liczne powojenne kontakty naukowe, współpracę z wileńskim środowiskiem lekarskim, a także obecność wilnian w Gdańsku. Książka została wydana pod patronatem honorowym rektora GUMed prof. Marcina Gruchały.


Małgorzata Omilian-Mucharska

Małgorzata Omilian-Mucharska

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa GUMed w liczbie 650 egzemplarzy. Została sfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach projektu Wileńskie korzenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zrealizowanego w programie Doskonała nauka – Wsparcie monografii naukowych. Dystrybuowana jest w Uczelni bezpłatnie, jednak do każdego egzemplarza dołączona jest ulotka Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom, której współzałożycielem był prof. Makarewicz i którą można dobrowolnie wesprzeć. Książkę można pozyskać bezpośrednio w Wydawnictwie GUMed (budynek nr 1, pok. 316) i w Bibliotece Głównej (Wypożyczalnia). Na stronie sklep.gumed.edu.pl prowadzona jest także sprzedaż publikacji wraz z wysyłką. Wersja online (PDF) dostępna jest do pobrania na stronie promocja.gumed.edu.pl >> Książki i publikacje oraz na Polskiej Platformie Medycznej.

Z Przedmowy:
Gdański Uniwersytet Medyczny wiele zawdzięcza kadrze akademickiej, profesorom i lekarzom wywodzącym się z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Wprawdzie powstającą w 1945 r. w Gdańsku Akademię Lekarską budowali przybysze z różnych regionów Polski, ale jedynie wilnianie od początku stanowili silną, dużą, zwartą i zżytą grupę społeczną o wspólnych losach i tradycji. Wnieśli do organizowanej Uczelni nie tylko doświadczenie i umiejętności zawodowe, ale też elementy tradycji i kultury Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.
Szacuje się, że około 30% mieszkańców Gdańska i 17% mieszkańców województwa pomorskiego (wg badania CBOS z 2012 r.) swoje rodowody wywodzi z dawnych Kresów Wschodnich Polski. Gdańsk stał się miastem rodzinnym wielu tysięcy wilnian, którzy opuścili ukochane miasto. Kresowianie wnieśli znaczący wkład w odbudowywanie Gdańska. Ich system wartości, tradycje, zwyczaje, które ukształtowały się w wielokulturowym Wilnie, stały się tym samym naszym dziedzictwem.

fot. Paweł Sudara/GUMed