Publikacja nt. mikroflory jelitowej po zabiegach chirurgii bariatrycznej

StartNaukaAktualnościPublikacja nt. mikroflory j...

Publikacja nt. mikroflory jelitowej po zabiegach chirurgii bariatrycznej

16.05.2022

Interdyscyplinarny zespół badaczy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w którego skład wchodzą: dr hab. Tomasz Śledziński, prof. uczelni, kierownik Katedry i Zakładu Biochemii Farmaceutycznej, dr hab. Adriana Mika, prof. uczelni z tej samej jednostki, dr Agata Janczy z Zakładu Towaroznawstwa Żywności, dr hab. Krzysztof Waleron, kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej, lek. Michał Szymański, doktorant z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej oraz dr hab. Łukasz Kaska, kierownik Katedry Chirurgii Ogólnej, opublikował pracę pt. The impact of the interplay of the intestinal microbiome and diet on the metabolomic and health outcomes of bariatric surgery w czasopiśmie Obesity Reviews (IF=9.2). Jest to aktualnie najwyżej punktowany periodyk poświęcony otyłości w dziedzinie endokrynologii i metabolizmu.


Zdjęcie_grupowe.png
Na zdjęciu od lewej: dr hab. Tomasz Śledziński, prof. uczelni, dr hab. Adriana Mika, prof. uczelni, dr hab. Krzysztof Waleron, dr hab. Łukasz Kaska


Artykuł skupia się na zmianach, jakie zachodzą w mikroflorze jelitowej po przeprowadzonych zabiegach bariatrycznych, najskuteczniejszej metodzie leczenia otyłości. Efekty następstw zabiegów są spowodowane zarówno zmianami w przewodzie pokarmowym występującymi po interwencji chirurgicznej, jak i późniejszą zmianą diety. Metabolity bakteryjne mogą być wchłaniane do krwiobiegu pacjenta i stanowią łącznik między zmianami w mikrobiocie jelitowej a metabolicznymi efektami leczenia bariatrycznego.

Publikacja ta przedstawia założenia projektu, który został złożony na konkurs OPUS NCN i aktualnie znajduje się na drugim etapie oceny merytorycznej.

fot. Paweł Sudara/GUMed, Sylwia Mierzewska/UCK, archiwum prywatne