Prof. Kaliszan członkiem korespondentem PAU

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2008/2009Prof. Kaliszan członkiem ko...

Prof. Kaliszan członkiem korespondentem PAU

22.06.2009

prof_Roman_Kaliszan.jpg

Prof. dr hab. n. farm. Roman Kaliszan, kierownik Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego został wybrany na członka korespondenta Wydziału Lekarskiego Polskiej Akademii Umiejętności. Posiedzenie Plenarne Polskiej Akademii Umiejętności odbyło się 20 czerwca w Krakowie.

PAU została powołana w II Rzeczpospolitej i działała do rozwiązania przez władze komunistyczne w 1952 r. W jej skład wchodzili profesorowie z AMG: Mściwój Semerau-Siemianowski (od 1931 r.), Kornel Michejda (od 1946 r.), Tadeusz Bilikiewicz (od 1948 r.), Włodzimierz Mozołowski (od 1948 r.), Stanisław Hiller (od 1949 r.) i Michał Reicher (od 1949 r.). W roku 1989 PAU została reaktywowana. Obecnie w jej skład z GUMed-u wchodzą: prof. Mariusz Żydowo (od 1990 r.) – członek czynny i profesorowie Stefan Angielski (od 2005 r.), Janusz Limon (od 2005 r.) i Roman Kaliszan (od 2009 r.) – członkowie korespondenci.