Absolwentka analityki medycznej w polskiej czołówce

12.05.2022

mgr Katarzyna Wojciechowska
mgr Katarzyna Wojciechowska

Reprezentantka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego mgr Katarzyna Wojciechowska z Katedry i Zakładu Biologii i Genetyki Medycznej zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich absolwentów kierunku analityka medyczna, którego finał odbył się 9 maja 2022 r. w formie online. Nagrodzona praca pt. Identyfikacja rearanżacji MECOM u pacjentów z zespołem mielodysplastycznym oraz AML powstała w Katedrze i Zakładzie Biologii i Genetyki Medycznej pod przewodnictwem kierownika jednostki prof. Bartosza Wasąga.

Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce. Partnerami były: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Laboratoria Genetyczne Gyncentrum. Oceny prac konkursowych dokonali samodzielni pracownicy naukowi z polskich uczelni medycznych. GUMed reprezentowali dr hab. Anna Hallmann z Katedry i Zakładu Biochemii Farmaceutycznej jako recenzentka oraz prof. Maciej Jankowski, kierownik Zakładu Chemii Klinicznej jako członek jury oceniającego prezentacje.

Do rywalizacji przystąpiło dziewięcioro absolwentów kierunku analityka medyczna – zwycięzców konkursów wydziałowych na macierzystych uczelniach. I miejsce zajęła mgr Aleksandra Kałużna ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z pracą pt. Ocena użyteczności oznaczeń stężenia białka S100/A12 w diagnostyce wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, a III miejsce zajął mgr Jakub Pepłowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z pracą pt. Analiza częstości mutacji w genie DHCR7 w materiale z poronień samoistnych.