Grant MEiN dla studenckiego projektu

11.05.2022

Paweł Kochany
Paweł Kochany

Projekt Pawła Kochanego, studenta III r. kierunku lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pt. Rola i potencjał terapeutyczny receptorów smaku gorzkiego w układzie sercowo-naczyniowym człowieka uzyskał finansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje. Wysokość grantu to 79 000 zł, z czego wkład własny w wysokości 17 000 zł pokryto ze środków SKN Chemii Medycznej GUMed.

Badanie ma na celu ustalenie fizjologicznej i patofizjologicznej roli receptorów smaku gorzkiego w układzie sercowo-naczyniowym człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem ich występowania i funkcji w śródbłonku naczyń krwionośnych.

Grant zakłada badania z wykorzystaniem hodowli ludzkich komórek śródbłonka in vitro. Smak gorzki kojarzy nam się przede wszystkim z jamą ustną, lecz w ostatnich latach jego receptory były opisywane w innych częściach ludzkiego ciała, m.in. w drogach oddechowych, mięśniówce gładkiej naczyń krwionośnych czy nawet w sercu. Wykazano, że ich aktywacja może prowadzić do rozkurczu oskrzeli, modulacji odpowiedzi immunologicznej, wazodylatacji bądź wazokonstrykcji, regulacji akcji serca – wyjaśnia Paweł Kochany. – Wiele leków oraz substancji pochodzących z codziennej diety jest agonistami receptorów smaku gorzkiego, dlatego uważam, że lepsze poznanie działania tych receptorów jest ważne. W tym kontekście szczególnie ciekawy wydaje się śródbłonek naczyniowy istotny dla wielu procesów fizjologicznych i patologicznych.

W marcu br. po raz pierwszy opisano występowanie niektórych subtypów receptora smaku gorzkiego w komórkach śródbłonka naczyń płucnych człowieka.

Chcę poszerzyć badanie ekspresji tych receptorów oraz przeprowadzić eksperymenty czynnościowe, koncentrując się na komórkach śródbłonka mikrokrążenia – dodaje Student.

Głównym realizatorem projektu jest Paweł Kochany, przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Chemii Medycznej. Opiekunem projektu jest prof. Michał Woźniak z Katedry i Zakładu Chemii Medycznej GUMed, przy wsparciu kierownik jednostki dr hab. Magdaleny Górskiej-Ponikowskiej, prof. uczelni, opiekun SKN Chemii Medycznej. W badania będą zaangażowani również inni członkowie Koła; planowana jest także współpraca z SKN Biochemii GUMed.

fot. Sonia Rokicka