StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2021/2022Naukowcy GUMed wśród najlep...

Naukowcy GUMed wśród najlepszych na świecie

11.05.2022

Badacze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: prof. Jacek Jassem, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii, prof. Godefridus Peters z Katedry i Zakładu Biochemii, śp. prof. Roman Kaliszan, rektor naszej Uczelni w latach 2005-2008 oraz prof. Piotr Szefer z Katedry i Zakładu Bromatologii znaleźli się w gronie najlepszych naukowców na świecie według portalu Research.com. Pełne wyniki zestawienia dostępne są online.

W dziedzinie medycyny sklasyfikowano 16 241 badaczy, w tym 19 z Polski i 2 z naszej Uczelni. Pierwszy z nich – prof. Jacek Jassem zajął 8 911 miejsce na świecie i 7 w Polsce. Naukowiec może poszczycić się indeksem Hirscha równym 82, a także 44 834 cytowaniami (8 miejsce w Polsce) oraz autorstwem 492 prac (6 miejsce w kraju).

Drugi z przedstawicieli GUMed – prof. Godefridus Peters znalazł się z kolei na 11 972 pozycji na świecie i 13 w Polsce. Jego indeks Hirscha wynosi 75, a liczba cytowań 26 208 (14 lokata w Polsce). Naukowiec jest także autorem 398 publikacji (7 miejsce wśród krajowych badaczy).

W dziedzinie chemii ranking uwzględnia 13 244 naukowców, w tym 62 z Polski. GUMed reprezentuje śp. prof. Roman Kaliszan sklasyfikowany na 3 694 pozycji na świecie i 7 w kraju. Jego indeks Hirscha wynosi 65, liczba cytowań 11 292 (23 miejsce w Polsce), a ilość publikacji to 247 (27 miejsce wśród polskich badaczy).

W dziedzinie nauk o środowisku sklasyfikowano 7673 specjalistów, w tym 11 z Polski. Jedynym przedstawicielem naszej Uczelni na liście jest prof. Piotr Szefer, sklasyfikowany na 3 098 pozycji na świecie i 2 w Polsce. Dorobek Profesora to indeks Hirscha wynoszący 41, a także 4 838 cytowań (5 miejsce w kraju) i 89 publikacji (7 pozycja w Polsce).


od lewej: prof. Jacek Jassem, prof. Godefridus Peters, śp. prof. Roman Kaliszan, prof. Piotr Szefer

od lewej: prof. Jacek Jassem, prof. Godefridus Peters, śp. prof. Roman Kaliszan, prof. Piotr Szefer

Autorzy rankingu, opierając się na danych z końca 2021 r., przeanalizowali łącznie dorobek niemal 167 tys. badaczy ze wszystkich dziedzin. Skupili się na ich całościowych osiągnięciach oraz ogólnym wkładzie w rozwój reprezentowanych dyscyplin. Tworzony od 2014 r. ranking bierze pod uwagę w pierwszej kolejności indeks Hirscha, a obok niego liczbę cytowań oraz ilość publikacji dla każdego z autorów. W zestawieniu uwzględniono 1% najlepszych przedstawicieli każdej z dziedzin nauki.