Absolwenci z rocznika 1966-1972 odnowili dyplomy

6.05.2022

Stu dwudziestu dwóch absolwentów Wydziału Lekarskiego rocznika 1966-1972 obchodziło 29 kwietnia 2022 r. jubileusz 50-lecia odnowienia dyplomów. W Atheneum Gedanense Novum obecnych było 77 lekarzy i 45 lekarzy dentystów. Przemówienia wygłosili rektor GUMed prof. Marcin Gruchała oraz prodziekan Wydziału Lekarskiego prof. Ewa Słomińska, która odczytała także treść dyplomu w języku łacińskim. W uroczystości wzięli również udział: dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni, prorektor ds. jakości kształcenia, prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki, a także prodziekani Wydziału Lekarskiego – dr hab. Maria Bieniaszewska i prof. Paweł Zagożdżon.

Po wręczeniu odnowionych dyplomów głos zabrali zaproszeni goście: dr Barbara Sarankiewicz-Konopka, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku, prof. Anna Starzyńska, prezes Stowarzyszenia Absolwentów oraz prof. Barbara Adamowicz-Klepalska, wieloletni członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia oraz wieloletni kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego.

W imieniu jubilatów przemawiała absolwentka kierunku lekarskiego prof. Maria M. Picken oraz absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego dr Gabriela Hoffmann. Uroczystość uświetnił występ Chóru GUMed. Spotkanie zakończyło się wykonaniem wspólnej pamiątkowej fotografii.

fot. Paweł Sudara/GUMed