Naukowcy Uczelni Fahrenheita z patentem – pomogą osobom z trudno gojącymi się ranami

5.05.2022

Grupa naukowców Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego opatentowała nową metodę tworzenia oraz dostarczania białek do organizmu. Wynalazek pomoże osobom z trudno gojącymi się ranami i innymi dolegliwościami skóry. Obecnie w Polsce ten problem doskwiera 100 tysiącom pacjentów. Czynnikami powodującymi powstawanie trudno gojących się ran są choroby cywilizacyjne, np. cukrzyca, otyłość oraz postępujące starzenie się populacji i związany z wiekiem spadek zdolności regeneracyjnych organizmu.

Przedmiotem patentu są wektory powielająco-ekspresyjne. To sposób tworzenia oraz dostarczania białek wielosygnałowych do miejsca w organizmie podlegającego regeneracji. Dzięki temu białka wielosygnałowe umieszczone np. w ranie mogą bezpośrednio stymulować proces regeneracji tkanek lub stopniowo uwalniać aktywne biologicznie peptydy. Twórcy rozwiązania planują zastosowanie go do konstrukcji leków biologicznych nowej generacji. Wykorzystanie najnowszych osiągnięć biotechnologii i biologii molekularnej umożliwiła badaczom zgłębienie mechanizmów regeneracji tkanek oraz działania nowych związków o potencjale leczniczym.


prof._Arkadiusz_Piotrowski_i_prof._Michał_Pikuła.png

od lewej: prof. Arkadiusz Piotrowski i prof. Michał Pikuła

Prace nad wynalazkiem zostały sfinansowane przez NCBR w ramach programu STRATEGMED1 grantu REGENNOVA Nowe technologie farmakologicznej stymulacji regeneracji (STRATEGMED1/235077/9/NCBR/2014), realizowanego w latach 2014-2018. Prace nad patentem były prowadzone wspólnie z badaczami z Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz dwiema firmami biotechnologicznymi PRO SCIENCE Polska sp. z o.o i MedVentures sp. z o.o. Kierownikiem konsorcjum REGENNOVA jest prof. dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło (Wydział Chemii, UG). Liderami grup badawczych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w ramach projektu REGENNOVA są prof. dr hab. Arkadiusz Piotrowski z Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej (badania genetyczne) oraz prof. dr hab. Michał Pikuła z Pracowni Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej, Zakładu Embriologii (badania regeneracji in vitro). Politechnikę Gdańską w projekcie reprezentował prof. dr hab. inż. Paweł Sachadyn z Katedry Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii.

W ramach projektu REGENNOVA opracowano łącznie 11 wynalazków dotyczących opracowania nowych związków stymulujących regenerację tkanek oraz gojenie ran, które zgłoszono do ochrony w odpowiednich Urzędach Patentowych. Dla 7 wynalazków uzyskano już decyzję Urzędu o udzieleniu patentu (6 patentów Urzędu Patentowego RP oraz 1 patent Europejskiego Urzędu Patentowego).

patent_logo.png

fot. Paweł Sudara/GUMed