Kalendarium wydarzeń

StartUczelniaKalendarium wydarzeń"Extracellular vesicles in ...

"Extracellular vesicles in immunooncology, medical diagnostics and therapy" – wykład prof. Whiteside

Prof. Piotr Widłak, dyrektor Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, prof. Natalia Marek-Trzonkowska z Zakładu Medycyny Rodzinnej oraz Dział Obsługi Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” są organizatorami wykładu otwartego T. L. Whiteside, Ph.D. z Uniwersytet w Pittsburghu pt. Extracellular vesicles in immunooncology, medical diagnostics and therapy. Spotkanie odbędzie pod patronatem honorowym rektora GUMed, prof. Marcina Gruchały.

Wydarzenie odbędzie się 1 czerwca 2022 r. o godz. 14:00 w audytorium im. prof. Olgierda Narkiewicza w Atheneum Gedanense Novum wyłącznie w formie stacjonarnej. Na wydarzenie nie obowiązują wcześniejsze zapisy.


post_PL.jpg


Sylwetka prelegentki: prof. Theresa L. Whiteside jest światowym autorytetem w dziedzinie immunologii nowotworów i immunoterapii, od wielu lat pracującym na Uniwersytecie w Pittsburgu, uczelni zaliczanej do czołowych uniwersytetów w USA.

Prof. Whiteside, urodzona w Polsce w roku 1939, ukończyła biologię na Uniwersytecie Columbia w Nowym Yorku, gdzie uzyskała doktorat w dziedzinie mikrobiologii w 1967 r. Od roku 1973 do dzisiaj prowadzi badania w Zakładach Patologii, Immunopatologii, Otolaryngologii i Immunologii Uniwersytetu w Pittsburgu, uzyskując kolejno tytuły profesora Patologii (1989), Otolaryngologii (1993) oraz Immunologii (2002). Jednocześnie przez ponad 25 lat pełniła funkcję kierownika laboratorium translacyjnego przygotowującego szczepionki i komórki do terapii biologicznych dla pacjentów z nowotworami.

Laboratorium prof. Whiteside w UPMC Hillman Cancer Center na Uniwersytecie w Pittsburgu prowadzi obecnie badania w dziedzinie immunoonkologii dotyczące rozszyfrowania interakcji pomiędzy układem immunologicznym a nowotworem i mechanizmów ucieczki nowotworu spod nadzoru immunologicznego, a także opracowania nowych rozwiązań terapeutycznych i udoskonaleniu istniejących protokołów immunoterapeutycznych. W ostatnich latach jej badania skupiają się na mikropęcherzykach/egzosomach pochodzenia nowotworowego i ich roli w immunosupresji indukowanej przez nowotwór. Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 600 prac oryginalnych oraz ponad 120 prac przeglądowych, monografii, podręczników i rozdziałów (prace te były cytowane ponad 20 tysięcy razy, indeks-H 82).

Czas i miejsce:

2022-06-01

14:00

Audytorium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza, Atheneum Gedanense Novum (Gdańsk Al. Zwycięstwa 41/42)