Stypendia Ministra Zdrowia przyznane

29.04.2022

Wojciech Nazar
Wojciech Nazar

Czworo studentów kierunku lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymało stypendia Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia naukowe związane ze studiami. Tegorocznymi laureatami są: Wojciech Nazar, Mikołaj Opiełka, Bartosz Sobocki oraz Małgorzata Styczewska.

Pierwszy ze stypendystów – Wojciech Nazar jest studentem IV r. kierunku lekarskiego i członkiem działających w GUMed kół naukowych, takich jak: SKN „Pasjonaci Pediatrii”, SKN Alergologii oraz SKN Biochemii.

W swojej pracy badawczej zajmuję się analizą świadomości społecznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza w Polsce oraz eksploracją zmian zachowań Polaków podczas pandemii COVID-19. Jestem autorem prac oryginalnych i poglądowych oraz doniesień prezentowanych na konferencjach studenckich – mówi o sobie Wojciech Nazar. – Realizuję również grant w ramach Young Scientist Program. Współorganizowałem także liczne warsztaty i zajęcia animacyjne dla najmłodszych pacjentów, m.in. jako kierownik grantu Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego. Były one poświęcone zasadom właściwego odżywiania się. Prywatnie pasjonuję się narciarstwem i jazdą na rowerze.

Mikołaj Opiełka
Mikołaj Opiełka

Drugim laureatem jest Mikołaj Opiełka, student V r. kierunku lekarskiego i I r. Pierwszej Szkoły Doktorskiej GUMed, a także przewodniczącym SKN Biochemii.

Moje zainteresowania badawcze skupiają się w obszarze neuronauki oraz onkologii. Swoje pierwsze kroki naukowe stawiałem w Katedrze i Zakładzie Biochemii GUMed oraz jako stażysta w Międzynarodowej Agendzie Badawczej 3P – wyjaśnia Mikołaj Opiełka. – Obecnie realizuję projekt dotyczący roli receptorów aktywowanych przez protony (pH-sensing receptors) w patofizjologii oraz terapii stwardnienia rozsianego. Pozwoli on lepiej zrozumieć lokalne procesy zachodzące w mózgu chorych na stwardnienie rozsiane i zaprojektować nowe strategie leczenia tej choroby. Moim marzeniem jest łączenie pracy klinicznej z pracą naukową oraz wprowadzenie nowych skutecznych terapii w schorzeniach neurologicznych i neuroonkologicznych, które obecnie mają bardzo złe rokowanie. Do moich głównych pasji należy wspinaczka skałkowa, gry hazardowe oraz podróże.

Bartosz Sobocki
Bartosz Sobocki

Kolejny zdobywca stypendium to Bartosz Sobocki, student V r. kierunku lekarskiego.

Obecnie moim głównym zainteresowaniem są nowotwory płuca i trzustki, w których obrębie staram się realizować projekty translacyjne oraz kliniczne w kraju i za granicą. Ich zadaniem jest znalezienie prognostycznych markerów oraz potencjalnych celów dla leczenia ukierunkowanego molekularnie. Moje badania są dla mnie trudne oraz logistycznie skomplikowane, lecz dają mi poczucie sensu – podkreśla Bartosz Sobocki. – Chciałbym, aby stanowiły one szansę na zmianę prognozy w pewnej populacji chorych w dalszej perspektywie. Z tym zamiarem przyszedłem na medycynę. Moje dodatkowe zainteresowania to m.in. kultywatory ścierniskowe, jazda konna oraz inne sporty, tworzenie muzyki, ukochane Tatry, a także ekonomia i polityka międzynarodowa.

Małgorzata Styczewska
Małgorzata Styczewska

Listę wyróżnionych zamyka Małgorzata Styczewska, studentka VI r. kierunku lekarskiego, przewodnicząca The English Division Pediatric Oncology Scientific Circle (EDPO) i wiceprzewodnicząca Studenckiego Towarzystwa Naukowego GUMed.

Moją medyczną pasją jest onkologia i hematologia dziecięca. Badania naukowe prowadzę od II r. studiów, a w przyszłości chciałabym łączyć je z pracą kliniczną – mówi Małgorzata Styczewska. – Szczególnie zaangażowałam się w projekty dotyczące znaczenia prognostycznego nowych markerów w nowotworach litych wieku dziecięcego, nowych metod leczenia nowotworów rzadkich oraz analizy przyczyn opóźnień diagnostycznych schorzeń onkologicznych u dzieci. Jestem współautorką kilku prac oryginalnych oraz opisów ciekawych przypadków w recenzowanych czasopismach. Organizuję również konferencje naukowe, warsztaty komunikacji w medycynie, a także akcje charytatywne.

Stypendium Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia naukowe mogą zdobyć m.in. autorzy lub współautorzy artykułów naukowych, rozdziałów monografii bądź referatów przedstawianych na konferencjach. Przysługuje ono na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich. Wniosek o nagrodzenie studenta składa rektor danej uczelni.

fot. Paweł Sudara/GUMed, archiwum prywatne